LISTY GRATULACYJNE Z OKAZJI 70-lecia MBP w Otwocku. Skan 1 z 12