ARCHIWUM AKTUALNOŚCI


WARSZTATY FILOZOFICZNE

9 grudnia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej po raz kolejny odbyły warsztaty filozoficzne z p. Joanną Wągiel z Pracowni Filozoficznej "Eureka" w Warszawie. Tym razem pani Joanna przeprowadziła 4 spotkania dla uczniów szkół podstawowych: dwa w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 - z dziećmi z klas II ze Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz dwa w Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 - z dziećmi z klas III i IV ze Szkoły Podstawowej Nr 6. Warsztaty odbyły się w formie pogawędki, dotyczyły kultury. Celem Pracowni Filozoficznej "Eureka" jest zaszczepienie w dzieciach idei samodzielnego myślenia i odwagi w poznawaniu otaczającego świata, poprzez zachęcanie do zadawania trudnych pytań i domagania się na nie odpowiedzi.


MIKOŁAJKOWE OPOWIEŚCI DLA PRZEDSZKOLAKÓW


Dnia 3 grudnia bibliotekarka Elżbieta Stelmach z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży odwiedziła Przedszkole Nr 6 przy ul. Kubusia Puchatka 28. Na początku wizyty dzieci (dwie grupy 3-4 i 5-6 latki) dowiedziały się o pracy w bibliotece, zasadach wypożyczania książek i jak szanować książki. Przedszkolaki miały mnóstwo pytań. Jednak głównym celem wizyty było przeczytanie dzieciom opowiadań o tematyce świątecznej w związku ze zbliżającymi się Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. W udekorowanych salach, przy kolorowej choince przedszkolaki wysłuchały bajki Ewy Stadtmüller - "Prezent dla Świętego Mikołaja" oraz opowiadania Artura Janickiego "Najpiękniejsza choinka" ze zbioru Najpiękniejsze Świąteczne Opowieści. Dzieciom bardzo podobały się obydwie historie. Na zakończenie spotkania młodsza grupa zaśpiewała piosenkę o Mikołaju. Bibliotekarka obdarowała dzieci kolorowankami z postacią Mikołaja.


ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI MULTIMEDIÓW
CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ul. Andriollego 45


SPOTKANIE AUTORSKIE Z WACŁAWEM HOLEWIŃSKIM

Nasza Biblioteka 25 listopada 2015 r. gościła Wacława Holewińskiego, jednego z niewielu autorów powieści, którzy w swojej twórczości poruszają temat Żołnierzy Wyklętych. Na spotkaniu autor przedstawił sylwetkę bohatera najnowszej powieści Honor mi nie pozwala, którym jest Stanisław Ostwind-Zuzga. Pochodził on z żydowskiej rodziny rzemieślniczej lecz wybrał polskość i przeszedł na katolicyzm. W czasie I wojny światowej był żołnierzem Legionów Piłsudskiego, absolwentem Policyjnej Szkoły Oficerskiej. W czasie II wojny światowej należał do Narodowych Sił Zbrojnych i pełnił funkcję Powiatowego Komendanta NSZ w stopniu majora. Była to najwyższa funkcja wojskowa pełniona przez Żyda w polskim podziemiu wojskowym. Aresztowany przez NKWD i UB, przewieziony do Otwocka, był więziony w wilii przy ul. Legionów. Z racji żydowskiego pochodzenia zaproponowano mu wstąpienie do UB, a kiedy odmówił współpracy został zamordowany przez UB na warszawskiej Pradze. Ostatnie jego słowa brzmiały "honor mi nie pozwala". Niestety jego mogiła jest nieznana. Książka napisana została w formie nie wysłanych listów do ukochanej żony, w które wpleciono informacje z oryginalnych dokumentów UB zachowanych do dnia dzisiejszego.
Licznie przybyli goście wykazywali duże zainteresowanie wypowiedziami Wacława Holewińskiego. Po spotkaniu można było zakupić najnowsza książkę oraz otrzymać autograf autora.


KONKURS FOTOGRAFICZNYRegulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe


SPOTKANIE Z WIERSZAMI

21.10.2015r w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej odbyło się kolejne spotkanie z wierszami. Dzięki takim spotkaniom, ludzie piszący wiersze, a wykonujący inne życiowe zawody mogą zaprezentować swoją twórczość, a ich wiersze opuścić tzw. "szufladę". Mottem tego spotkania była Jesień - jako pora roku i pora życia. Zwolenników poezji cieszy ta inicjatywa Biblioteki. Cieszy fakt, że jest w naszym mieście miejsce do wysłuchania pięknego słowa, któremu się gościnnie otwiera drzwi.


BAJKOWISKO

Filia nr 5 (Mlądz) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku wraz z Klubem Mlądz oraz Otwockim Centrum Kultury zorganizowała czytanie utworów Marii Konopnickiej, warsztaty plastyczne dla dzieci nawiązujące do utworów pisarki oraz zwiedzanie biblioteki i rozmowę z bibliotekarzem. Spotkanie odbyło się dnia 18 października o godz. 15 w Klubie Mlądz.


ARTYKUŁ Z TYGODNIKA REGIONALNEGO100 BAJEK NASZEGO DZIECIŃSTWA (NA PŁYTACH CD)
GWIAZDY CZYTAJĄ!

W wypożyczalni multimediów w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży dostępna jest kolekcja 30 książeczek wraz z płytami CD - "100 BAJEK NASZEGO DZIECIŃSTWA. GWIAZDY CZYTAJĄ!", wydanych przez Wydawnictwo "Martel". Bajki z serii czytają: Magdalena Różyczka, Daria Widawska, Ewa Kasprzyk, Małgorzata Foremniak, Joanna Kurowska, Olga Bończyk, Marzanna Graf, Ewa Ziętek, Małgorzata Królikowska, Anna Dereszowska, Wojciech Mecwaldowski, Artur Barciś, Kacper Kruszewski, Agnieszka Więdłocha, Maciej Jachowski, Aleksander Mikołajczak.


RECENZJA XIII NUMERU ROCZNIKA OTWOCKIEGO

W szerokim wachlarzu zadań podejmowanych przez biblioteki publiczne, szczególną rolę zajmują w ostatnich latach działania związane z pielęgnowaniem tożsamości regionalnej i kultywowaniem pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które były nierozłącznie związane z naszymi "małymi ojczyznami" i wpłynęły - zazwyczaj w dramatyczny sposób - na dzieje społeczności lokalnych. W ten sposób biblioteki przyczyniają się do kształtowania świadomości historycznej, co jest niezwykle ważne ze względu nie tylko na zachowanie w pamięci dokonań naszych przodków, ale przede wszystkim na konieczność wyciągnięcia przez kolejne pokolenia wniosków z naszych doczasowych sukcesów i porażek.
Jednym z prekursorów tego typu działań - wykraczających poza tradycyjne ramy zadań bibliotek publicznych, lecz wzbogacających działalność tych instytucji kultury - jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, która w 2007 r. wznowiła szczytną inicjatywę, jaką jest wydawanie "Rocznika Otwockiego". Wydawcą pierwszych ośmiu tomów (w latach 1996 - 2003) było Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, kolejne edycje opublikowała już Biblioteka.Niedawno ukazał się XIII tom "Rocznika...", którego redaktorem naczelnym, a przede wszystkim spiritus movens - jest Robert Beller, dyrektor MBP w Otwocku. W gronie autorów, oprócz publicystów i historyków związanych z Ziemią Otwocką, znaleźli się również naukowcy o renomie ogólnopolskiej, m.in. prof. Jan Żaryn i dr Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wyjątkową cechą tej publikacji jest różnorodność tematyczna, choć głównym wątkiem spajającym większość tekstów są ważne wydarzenia historyczne, które rozegrały się na Ziemi Otwockiej i odcisnęły piętno na losach mieszkańców. Wydarzenia znane powszechnie chociażby z lekcji historii zostają tu ukazane w skali mikro, uzmysławiając czytelnikowi niebagatelną rolę, jaką w formowaniu nowoczesnej państwowości polskiej odegrali mieszkańcy Otwocka i okolic. Z dziejów dawniejszych, związanych z okresem zaborów, warto wspomnieć o tekstach dr. Mariusza Rombela, który opisuje przemarsz Tadeusza Kościuszki przez Ziemię Otwocką przed Bitwą pod Maciejowicami, a także weryfikuje historyczną datę Bitwy pod Dziecinowem w okresie powstania styczniowego. Nieco więcej miejsca poświęcono historii XX wieku, w tym zwłaszcza II wojny światowej. Czytelnik poznaje zarówno olbrzymi, heroiczny wysiłek militarny Polaków, którzy nie szczędzili krwi dla obrony Ojczyzny (zarówno tej wielkiej - Polski, jak i "małej" - Ziemi Otwockiej), ale także - m.in. dzięki wspomnieniom naocznych świadków - szarą codzienność tamtego okresu, wzbogacaną bohaterskimi postawami wobec tych, którzy pomocy potrzebowali szczególnie. Ze względu na przypadające w okresie wydania tej publikacji ważne rocznice związane z okresem II wojny światowej, przypomniano także Bitwę o Monte Cassino czy wybuch powstania warszawskiego.
Niestety, jak wiadomo, wysiłek wojenny Polaków nie przyniósł oczekiwanych efektów - jedna dyktatura została zastąpiona kolejną, a bohaterscy żołnierze formacji niepodległościowych zostali okrzyknięci "wrogami ludu" i poddani brutalnym prześladowaniom. Tej niechlubnej karcie naszej historii poświęcono w "Roczniku..." kilka artykułów. Przygotowania Sowietów, przy haniebnym wsparciu polskich komunistów, do faktycznego objęcia władzy w naszej ojczyźnie, obrazują dwa teksty redaktora naczelnego, natomiast dr Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej ukazuje skalę komunistycznych represji na terenie Otwocka. Należy podkreślić, że autorzy dążą do zachowania naukowego obiektywizmu - bądź unikając własnych komentarzy, bądź wyraźnie oddzielając je od części faktograficznej.
Jednak XIII tom "Rocznika Otwockiego" to nie tylko historia wojen i walki o niepodległość. To także ciekawe teksty o historii miasta, ludzi, kultury, przemysłu... - jednym słowem tego, co na co dzień tworzy więzi społeczne i pozwala na budowanie tożsamości lokalnej. Stąd w "Roczniku..." artykuły poświęcone m.in.: unikatowemu stylowi architektonicznemu "świdermajer", wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej łączącej Warszawę z Karczewem w I połowie XX w. czy rozwojowi Otwocka przed 1939 r., z ciekawymi rozważaniami dotyczącymi etymologii nazwy Miasta. Swoistą perełką jest przedruk artykułu z końca XIX w. o walce mieszkańców okolicznych wsi ze skutkami powodzi.
W tomie nie zabrakło również recenzji książek szczególnie polecanych przez redakcję uwadze czytelników. Wśród nich znalazły się publikacje związane zarówno z historią ogólnopolską, ale także z tematyką regionalną i badaniami antropologicznymi Ziemi Otwockiej i okolic.

Podsumowując należy stwierdzić, że w XIII tomie "Rocznika Otwockiego" autorzy nie unikają tematów trudnych, bolesnych, a często - zwłaszcza w przypadku historii powojennej - wciąż budzących spory, choć zazwyczaj raczej emocjonalne niż merytoryczne. Dlatego raz jeszcze warto podkreślić dochowanie przez autorów historycznej i dziennikarskiej rzetelności, która - obok niezwykle ciekawego spectrum tematycznego - cechuje wszystkie teksty zamieszczone w tym tomie. Dzięki temu ta unikatowa, wielowątkowa publikacja powinna być obowiązkową lekturą dla każdego mieszkańca Ziemi Otwockiej związanego ze swoją "małą ojczyzną", a poruszane w niej uniwersalne tematy z pewnością mogą zainteresować miłośników historii także z innych stron Polski.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić wkład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku zarówno w publikację kolejnego tomu "Rocznika...", jak również - w szerszym kontekście - w kultywowanie pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla społeczności otwockiej. Dobrze byłoby, gdyby tą wytyczoną ścieżką podążało coraz więcej bibliotek publicznych, przyczyniając się tym samym do kształtowania świadomości historycznej wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości. Powiedzenie przypisywane kapralowi Piotrowi Konieczce, pierwszej polskiej ofierze II wojny światowej, głosi: "Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie". W kontekście wydarzeń ostatnich kilkuset lat naszej historii niedobrze byłoby, gdyby słowa te okazały się prorocze. Biblioteki publiczne, podejmując działania na rzecz zachowania pamięci o dokonaniach naszych przodków, z pewnością należą do tych instytucji, które mogą temu zapobiec.

Marcin Leszczyński
Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

ROCZNIK MAZOWIECKI = POCZĄTEK BIBLIOTEKI CYFROWEJ?XII POWIATOWY FESTIWAL KULTURYPROMOCJA XIII NUMERU ROCZNIKA OTWOCKIEGO

W czwartek 11 czerwca odbyła się promocja najnowszego (XIII) Rocznika Otwockiego wydanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Otwocku. W ocenie wielu czytelników jest to najlepszy Rocznik jaki się ukazał do tej pory. Jak zwykle malkontenci twierdzą inaczej, na szczęście należą do mniejszości. Oczekujących na następne roczniki zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby ich poziom był coraz wyższy. Rocznik w cenie 15 zł można nabyć w siedzibie Biblioteki przy ul. Andriollego 45 i jej filiach. Naprawdę warto.

 
 


SPOTKANIE DKK
SPOTKANIE Z PANIĄ AGNIESZKĄ LINGAS-ŁONIEWSKĄ

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku 9 czerwca o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Lingas-Łoniewską. Pani Agnieszka przyjechała do nas z Wrocławia gdzie mieszka i pracuje, czyli pisze. Jak sama autorka powiedziała tworzy prozę głównie dla kobiet, ale jej książki czytają również mężczyźni. W swojej twórczości łączy sensację z romansem. Pierwsza książka "Bez Przebaczenia" została wydała w 2010 roku, również w tym roku w USA ukazał się Dirty World (w polskiej wersji jako "Brudny świat"), a następnie trylogia "Zakręty losu", "Zakład o miłość", "Szósty", "W szpilkach od Manolo", trylogia "Szukaj mnie wśród lawendy" i inne. Autorka zdradziła nam, że obecnie pracuje nad książką "Skazani na ból" opowiadającej o trudnej miłości skinheada i Żydówki. Książki Pani Agnieszki wzbudzają wiele emocji. Poprzez literaturę i prowadzenie bloga autorka zawiera trwałe przyjaźnie z czytelnikami. Autorka dała się poznać jako osoba ciepła, otwarta i niezwykle sympatyczna. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, zakończone wpisem Pani Agnieszki do kroniki Biblioteki i uwiecznione wspólnym zdjęciem. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.


SPOTKANIE DKK (25.05.2015)

"Złodziejka książek" Markusa Zusaka omawiana w licznym gronie (11 osób) na majowym spotkaniu DKK, prawie każdemu z uczestników wycisnęła niejedną łzę podczas czytania. To niezwykle poruszająca powieść o odwadze, prawdziwym człowieczeństwie, przyjaźni i miłości w trudnych czasie II wojny światowej. Akcja rozgrywa się w niemieckim miasteczku Molching. Główną bohaterkę powieści poznajemy w podróży do "nowych rodziców", podczas której umiera jej brat. Lisel po pogrzebie brata dokonuje pierwszej kradzieży książki "Podręcznika grabarza", która staje się dla niej "elementarzem" i od której rozpoczyna się jej fascynacja książkami. W powieści ukazana została przyjaźń Lisel z Rudym - chłopcem z sąsiedztwa, a także jej przyjaźń z Maxem - Żydem ukrywanym w piwnicy przez jej rodziców, którzy ratują mu życie. Nietypową rolę w powieści odgrywa narrator, którą jest śmierć - odbiega od stereotypu, ta jest współczująca, z ludzkimi dobrymi cechami, wzbudza sympatię. Książka dostarcza wielu emocji, tragiczna w swej wymowie, nie sposób jej zapomnieć. Napisana prostym językiem, autor używa wielu metafor opisując mroczne czasy wojny. Tych, którym nie udało się jeszcze przeczytać gorąco polecamy.
Na następnym spotkaniu 29 czerwca "Chata" Williama P. Younga. Zapraszamy

   


SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KORDEL (21.05.2015)

Książki Pani Magdaleny Kordel cieszą się dużą popularnością wśród czytelników naszej biblioteki, stąd tak liczna publiczność na spotkaniu promującym jej najnowszą książkę o Malowniczym "Tajemnica bzów". Tym razem wraz z główną bohaterką Leontyną, przenosi my się na Kresy do radosnej krainy jej dzieciństwa pachnącej bzami, wielkiej miłości i wojny. Podczas spotkania autorka zdradziła uczestnikom tajemnice bohaterów promowanej książki, ale też tych jeszcze nie napisanych. Na zakończenie miłego i udanego wieczoru można było nabyć książkę i uzyskać autograf autorki.


PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

W maju Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego odwiedziło kilka grup przedszkolaków:
 • 13.05 - 5-latki z Przedszkola nr 12 przy ul. Batorego
 • 15.05 - 6-latki z Przedszkola nr 12 przy ul. Batorego
 • 20.05 - 5 i 6-latki (dwie grupy) z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek Nr 2 przy ul. Kołłątaja.
Celem odwiedzin było zapoznanie się z warunkami korzystania z biblioteki, zbiorami wypożyczalni i czytelni, poszanowanie książek. Jak na każdym spotkaniu z najmłodszymi czytelnikami największą atrakcją był bezpośredni kontakt z książką. Dzieci najbardziej zainteresowane były barwnymi książkami przestrzennymi. Wysłuchały m.in. bajki dźwiękowej pt. "Księżniczka na ziarnku grochu", obejrzały filmy ze zbiorów wypożyczalni multimedialnej: "O smoku wawelskim" oraz "Szewczyk Dratewka". Na zakończenie każdego spotkania przedszkolaki otrzymały kolorowanki z motywem książki. Wszystkie wyraziły chęć zapisania się do Biblioteki.
WIZYTA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3 I NR 8 W OTWOCKU W FILII NR 2

Maj to piękny miesiąc dla każdego, od najmłodszych lat sięgamy po książkę, bawimy się i uczymy się z niej. Jak książka, to dzieci i ich rodzice potrzebni do czytania od najmłodszych lat. Majowe Święto Książki przeplata się i łączy w jedną całość ze Świętem Mamy i Dziecka. Tymi tematami były poświęcone spotkania dzieci z Przedszkola nr 3 i nr 8 i Tęczowego w bibliotece Filii przy ul. Jodłowej. Ogółem odbyło się 9 spotkań. 3 grupy robiły kolorowe zakładki do książek, które będą dobrym prezentem dla kochanej Mamy.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MONIKĄ KOWALECZKO-SZUMOWSKĄ (19.05.2015)

19 maja w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego odbyło się spotkanie z p. Moniką Kowaleczko-Szumowską - pisarką i tłumaczką. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 12. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie z p. Moniką Kowaleczko-Szumowską - pisarką, w Filii nr 2 przy ul. Jodłowej. Tutaj uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej nr 6. Autorka zaprezentowała swoją najnowszą książkę pt. "Fajna ferajna" - opowiadania o Powstaniu Warszawskim, której bohaterami są dzieci. Przedstawia w niej autentyczne historie osób, które znalazła w Muzeum Powstania Warszawskiego w Archiwum Historii Mówionej. Kilkoro z bohaterów poznała osobiście i do dziś utrzymuje z nimi przyjacielskie kontakty. Autorka z wielką pasją propaguje wiedzę o Powstaniu Warszawskim wśród młodego pokolenia Polaków. Na spotkaniu została przedstawiona również prezentacja multimedialna dotycząca postaci występujących w książce oraz projekcja 30-minutowego filmu pod tym samym tytułem, które były doskonałym uzupełnieniem prelekcji. Młodzież miała możliwość zobaczyć także autentyczny pamiętnik jednej z bohaterek książki - uczestniczki Powstania (w filmie wykorzystano reprint pamiętnika). Spotkanie było bardzo udane, ponieważ uczniowie wcześniej zapoznali się z treścią książki, byli żywo zainteresowani tematem i losem bohaterów, brali czynny udział w spotkaniu, chętnie wypowiadali swoje uwagi i spostrzeżenia, mieli też mnóstwo pytań do pisarki dotyczących jej pracy nad książką i znajomości z bohaterami. Spotkanie dostarczyło im wielu wrażeń i emocji, oraz rozwinęło wiedzę historyczną nt. Powstania Warszawskiego. Autorka zaprezentowała również drugą swoją powieść o tematyce Powstania Warszawskiego "Galop 44" przeznaczoną dla młodzieży, której bohaterowie przenoszą się w czasie ze współczesnej Warszawy w wir dramatycznych wydarzeń powstania. Na zakończenie uczestnicy mogli zakupić książki oraz uzyskać dedykację i autograf autorki. Książkę "Fajna ferajna" można wypożyczyć w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 2 oraz Filii nr 7, natomiast film wkrótce będzie dostępny w wypożyczalni multimediów. Była to piękna i wzruszająca lekcja historia dla młodzieży.


WIZYTA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 17

7 maja i 20 maja dzieci z Przedszkola nr 17 odwiedziły nasza bibliotekę przy ulicy Warszawskiej. Czterolatki i starszaki zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak można stać się jej czytelnikiem, który umie wybrać odpowiednią dla siebie książkę, dbać o nią i zwrócić ją w terminie do biblioteki. Z uwagą wysłuchały bajeczek o bohaterskiej myszce pt. "Lew i mysz" oraz o dzielnym "Czerwonym Koguciku".


ELŻBIETA CHEREZIŃSKA W BIBLIOTECE (14.05.2015)

W czwartkowy wieczór Miejska Biblioteka gościła znakomitą powieściopisarkę Elżbietę Cherezińską. Autorka kontynuuje nurt pisarstwa historycznego nawiązując do znakomitych wzorców Sigrid Undset, Selmy Lagerlof - laureatek Literackiej Nagrody Nobla. Jest wielbicielką skandynawskiego średniowiecza, któremu poświęciła cykl Północna droga. W powieściach "Gra w kości" i "Korona śniegu i krwi" i "Niewidzialna korona" sięga do historii Polski Piastów. Temat II wojny światowej porusza w książkach "Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Edki Daum" - o dziejach getta łódzkiego i jej ostatniej kultowej powieści "Legion". Ta ostatnia to hołd dla Brygady Świętokrzyskiej. Autorka posiada ogromną wiedzę historyczną, którą z niezwykłą lekkością i w sposób frapujący przedstawiła uczestnikom spotkania i opowiedziała o genezie powstawania swoich książek. Na pewno po spotkaniu zdobyła nowych czytelników swojej twórczości i przekonała zebranych gości, że historia wcale nie musi być nudna. Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę i zdobyć autograf autorki.


POEZJA W BIBLIOTECE (13.05.2015)

13 maja biblioteka przy ulicy Warszawskiej po raz kolejny użyczyła swych gościnnych progów - wierszom. Majowe spotkanie obejmujące temat "Maj poezją kwitnie" spełniło w całości oczekiwania. Jest to, bowiem miesiąc piękny, pojemny w różne rocznice, święta i uroczystości. Zatem - bogaty tematycznie. Były wzruszenia, zwłaszcza jeśli tematem czytanych wierszy był DZIEŃ MATKI. Dwie godziny spotkania minęły błyskawicznie. Na kolejne spotkanie z poezją zapraszamy jesienią.


PODZIĘKOWANIE


SPOTKANIE DKK (27.04.2015)

Kwietniowe spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej atmosferze, a to za sprawą omawianej książki Humor w genach Hanny Zborowskiej z Kobuszewskich. Autorka jest siostrą Jana Kobuszewskiego i matką Wiktora Zborowskiego. W swojej autobiografii opisała dzieciństwo i czasy młodości, które przypadły na okres międzywojenny, okupacji i lata tuż po wojnie. Humor w genach to książka ciepła, skłaniająca do wspomnień, napisana w sposób zabawny i niekiedy wręcz humorystyczny. Opisane historie Hani wywoływały śmiech na ustach uczestników spotkania. Zachęcamy do lektury.
Na następnym spotkaniu - Złodziejka książek Markus Zusak

   
   


SPOTKANIE Z TOMASZEM SZWEDEM (15.04.2015)

Biblioteka przy ul. Jodłowej zaprosiła p. Tomasza Szweda na spotkanie z dziećmi, które odbyło się 15 kwietnia w Przedszkolu Nr 3 obok Biblioteki- Filii nr 2. Pan Tomasz Szwed - to autor serii książek o "Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce", której bohaterami są małe zwierzęta prowadzące leśny szpital. Na spotkaniu p. Tomasz nawiązał wspaniały kontakt z dziećmi. Czytał fragmenty swoich książek, by potem śpiewać i grać piosenki pana Psa z Leśnej Górki. Wciągnięte w zabawę dzieci udawały ruchy zwierząt, bawiąc się doskonale w rytmie muzyki. Na zakończenie miłego i udanego spotkania dzieci podziękowały autorowi bukietem kwiatów.

   
 


DKK KIEDY CESARZ BYŁ BOGIEM JULIE OTSUKA (23.03.2015)

Tematem ostatniego spotkania DKK była książka Julie Otsuka "Kiedy cesarz był bogiem". Uczestnicy spotkania czytając tę lekturę mogli zapoznać się z tematem obozów internowania dla Japończyków podczas II wojny światowej w USA. Rodzina Japończyków żyjąca od 20 lat w Kalifornii, musi przymusowo opuścić swój dom. Ojciec rodziny podejrzany o szpiegostwo zostaje aresztowany przez FBI. Matka i dwoje dzieci dziewczynka i chłopiec zostają internowani do obozów odosobnienia na pustyni, w którym przebywają kilka lat. Po powrocie ich życie nigdy nie będzie już wyglądało tak samo, czują się upokorzeni i wyobcowani. Książka surowa, napisana oszczędnym językiem, dla niektórych zbyt płytka.POGADANKI FILOZOFICZNE Z PRZEDSZKOLAKAMI (20.03.2015)20 marca w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 odbyły się dwa spotkania z dziećmi z Przedszkola Nr 4 (grupy 4-5 latków i 6 latków). Były to pogadanki filozoficzne, które poprowadziła Joanna Wągiel z Pracowni Filozoficznej Eureka w Warszawie. Pani Joanna prowadzi warsztaty z dziećmi m.in. w Teatrze Polskim i Teatrze Rampa. Misją Pracowni Filozoficznej Eureka jest zaszczepienie w dzieciach idei samodzielnego myślenia i odwagi w poznawaniu otaczającego świata, poprzez zachęcanie do zadawania trudnych pytań i domagania się na nie odpowiedzi.


KLUB MŁODEGO CZYTELNIKA (19.03.2015)

Korzystając z pięknej, wiosennej pogody Filię Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku odwiedził KLUB MŁODEGO CZYTELNIKA, ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Otwocku. Po zapoznaniu się z księgozbiorem biblioteki, uczniowie poznali różnice między Biblioteką Szkolną a Miejską Biblioteka Publiczną. Był też czas na wyszukanie swojej ulubionej książki z wczesnego dzieciństwa, a tym samym na poznanie preferencji czytelniczych młodych czytelników. Na koniec uczniowie, otrzymali karteczki z godzinami otwarcia Filii Nr 4, aby mogli wraz z rodzicami zapisać się i korzystać z jej zbiorów. Wizyta została upamiętniona pamiątkowymi zdjęciami.


SPOTKANIE W BIBLIOTECE Z JERZYM JACHOWICZEM (17.03.2015)

We wtorkowy wieczór 17 marca Biblioteka gościła znanego i cenionego dziennikarza śledczego Jerzego Jachowicza. Publicysta opowiedział o swojej pracy dziennikarskiej związanej głównie z przestępczością zorganizowaną w tym w Otwocku, której poświęcił blisko 1/3 czasu spotkania, wspomniał też o niektórych faktach ze swojej 17-letniej pracy w redakcji "Gazety Wyborczej". Obecnie jest stałym felietonistą - komentatorem tygodnika "W sieci". Pan Jachowicz chętnie odpowiadał na zadawane pytania przez licznie zgromadzonych mieszkańców Otwocka.

   
SPOTKANIE AUTORSKIE Z LAURĄ IZABELĄ JURGĄ (13.02.2015)

W piątek 13 lutego nasza Biblioteka gościła panią Laurę Izabelę Jurgę autorkę książki autobiograficznej "Moje pory roku". Pani Laura urodziła się z czterokończynowym niedowładem na skutek dziecięcego porażenia mózgowego. Podczas spotkania autorka opowiedziała zebranym o swoim życiu i codziennej walce z niepełnosprawnością. Wsparcie rodziców i wiara w Boga pomogły jej w pokonywaniu trudności, mimo różnych barier społecznych i prawnych. Ukończyła studia wyższe, jest w trakcie pisania pracy doktorskiej, dużo podróżuje, kocha Włochy. Pani Laura jest osoba ciepłą, pogodną, zaraża swoim optymizmem, ma grono przyjaciół, na których zawsze może liczyć. Spotkanie z Panią Laurą było niezwykłe, swoją postawą pokazała, że warto walczyć o siebie i o swoje marzenia. Autorka chętnie odpowiadała na pytania, a na koniec spotkania można było nabyć książkę z autografem. Książka jest dostępna w Centrali przy ul. Andriollego 45 i w każdej Filii MBP. Zapraszamy do lektury.

  
  


SPOTKANIE Z POEZJĄ (11.02.2015)

Kolejne spotkanie z poezją w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej odbyło się 11 lutego - tuż przed Walentynkami. Przyświecało mu hasło "Miłość" - jako szeroko pojęte uczucie ludzkie, uszlachetniające nasze życie. Wierne grono otwockich poetów odczytało swoje wiersze o miłości, co przy towarzyszących spotkaniu zapalonych świecach tworzyło szczególną uroczystą atmosferę. Był aplauz, pochwały i oklaski. Dwie godziny minęły - jak jedna chwila. Kolejne spotkanie planujemy w maju na Dzień Matki już teraz zapraszając na nie wszystkich sympatyków i twórców poezji.

  
  


SPOTKANIE W FILII NR 3

W roku 2015 przypada 10 rocznica nagłej śmierci Miry Kubasińskiej (25 października). Dla nas, fanów i przyjaciół, Mira pozostała w nagraniach i ciągle żywych wspomnieniach. Nie umiera ten, o kim się wciąż mówi, kogo się stale wspomina, ten, kto wciąż jest dźwignią kontaktów towarzyskich. Dnia 14 stycznia w Bibliotece w Filii nr 3 przy ul. Żeromskiego odbyło się spotkanie osób, które znały i podziwiały artystkę. Wstępnie ustalono program dalszych spotkań i działań przybliżających postać piosenkarki. Gośćmi specjalnymi byli: Piotr Bogusław Jędrzejczak - dyrektor artystyczny Festiwalu Wielki Ogień, Krzysztof Krawczyk i Zbigniew Nikodemski - członkowie zespołu KGBand.

  

ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE - WARSZTATY HOPSASA

4 grudnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez firmę Hopsasa na temat zwyczajów bożonarodzeniowych dla 5-6-latków z Przedszkola Nr 4. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną o Bożym Narodzeniu, dawnych zwyczajach związanych z Adwentem i Świętami, kolorowe opłatki, które podawano zwierzętom w wigilijny wieczór, figurki gipsowe oraz kukiełki wykorzystywane w przedstawieniach jasełek i maski kolędników, które mogły przymierzyć. Kolejnym punktem warsztatów było wykonanie łańcuchów choinkowych. Przedszkolaki z zaangażowaniem przystąpiły do pracy nawlekając na sznureczek kolorowe kartoniki w różnych kształtach i pocięte kolorowe słomki. Do przedszkola dzieci wróciły obdarowane przez firmę Hopsasa w folderki okolicznościowe m.in. z przepisem na pierniczki, krzyżówkę świąteczną i łańcuch wykonany samodzielnie. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały poczęstowane przez bibliotekarki słodkimi batonikami z Mikołajem.


KATARZYNA ENERLICH W BIBLIOTECE

W czwartkowy wieczór 20 listopada Biblioteka gościła panią Katarzynę Enerlich autorkę znaną naszym czytelnikom z książek o Prowincji. Z wykształcenia jest dziennikarką.
Od dzieciństwa kochała książki, bardzo dużo czytała i marzyła o tym, aby napisać własną powieść. W wieku 12 lat otrzymała pierwsze honorarium za artykuł do Płomyczka.
Pracowała jako dziennikarka, pracownik informacji turystycznej i promocji miasta, a także jako opiekunka osób starszych oraz urzędniczka. Po napisaniu i wydaniu pierwszej książki, gdy dostała propozycję napisania drugiej, zrezygnowała z pracy urzędniczki i oddała się pisaniu powieści. Aktualnie jest autorką 13 książek. Bohaterkami jej książek są często kobiety, które spotkała w swoim życiu, z którymi przeprowadzała wywiady jako dziennikarka. Najnowsza jej książka, która niebawem ukaże się będzie książką kulinarną, gdyż gotowanie i zdrowa kuchnia są jej wielką pasją zaraz po pisaniu i uprawie ogrodu. Pani Kasia czuje się osobą spełnioną. Ma własny dom na mazurskiej wsi, robi to co kocha. Jest osobą otwartą w bezpośrednich kontaktach, niezwykle ciekawie opowiada o swoim życiu, zaraża optymizmem i zachęca do realizacji marzeń.PODZIEKOWANIE

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej składa podziękowanie pani Sławie Przybylskiej-Krzyżanowskiej i panu Janowi Krzyżanowskiemu za przekazanie książek do biblioteki.

Lekcja biblioteczna

14 października 2014 r. dzieci z Przedszkola Nr 10 odwiedziły bibliotekę przy ulicy Żeromskiego, by w miłej atmosferze poznać zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania książki Małgorzaty Strzałkowskiej "Piramida żywieniowa" i omówienia kolejnych elementów piramidy zdrowego żywienia. Dzieci dowiedziały się jak wygląda piramida żywienia oraz co jest zdrowe, a co nie i jakich pokarmów należy unikać. Głównym celem lekcji było wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci oraz zachęcanie do dokonywania świadomych i właściwych wyborów.
Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób mogą się stać właścicielem karty bibliotecznej.

Listopadowe spotkanie DKK

Uczestnicy poświęcili książce "Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego. "Imperium" to nietypowy reportaż z podróży, to fascynująca wyprawa do krajów byłego ZSRR. Książka jest osobistą relacją autora i składa się z trzech części. Pierwsza w sposób niezwykle obrazowy opowiada o wkroczeniu wojsk sowieckich do rodzinnego miasteczka na Polesiu, o podróży przez zaśnieżoną i bezludną Syberię, o wyprawie na Zakaukazie i do republik Środkowej Azji w latach 1939-1967. Część druga jest relacją z samotnych podróży po Związku Radzieckim w czasie jego rozpadu (1989-1991). W ostatniej części autor zawarł swoje uwagi i refleksje. Kapuściński pisze nie tylko o sprawach politycznych, ale także o kulturze poszczególnych narodów, o problemach społecznych, a wszystko to z punktu widzenia widza, obserwatora. Pokazuje rzeczywistość rosyjską i mentalność ludzi na przestrzeni lat. Książkę czyta się jak powieść.
Autor miał niezwykłą umiejętność trafnych obserwacji i przewidywania przyszłości Imperium: "Zachód, który Rosja fascynuje, ale i napawa lekiem, gotów jest zawsze przyjść jej z pomocą, choćby w interesie własnego spokoju co w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na Wschodzie jest jak najbardziej prawdziwe".
WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAPRASZA

Placówka zakupiła książki zaskakujące, inteligentne, pięknie ilustrowane, przystępne dla użytkowników w każdym wieku. Obrazkowe książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich, małżeństwa i duetu grafików, autorów znanych i nagradzanych na całym świecie książek dla dzieci i młodzieży wydawnictwa "Dwie Siostry" fascynują, pozwalają na ćwiczenia spostrzegawczości, wywołują uśmiech na twarzy. Kolorowe rysunki naśladujące dziecinną kreskę zawierają dziesiątki postaci i przedmiotów.

 • MIASTECZKO MAMOKO - wyglądem przypomina szczegółowy plan miasta
 • DAWNO TEMU W MAMOKO - akcja dzieje się w średniowieczu wśród rycerzy i wróżek
 • MAMOKO 3000 - tym razem akcja umiejscowiona jest w przyszłości

DZIECI Z SOBIEKURSKA W FILII NR 7 PRZY ul. WARSZAWSKIEJ

31 października 2014r uczniowie dwóch pierwszych klas szkoły podstawowej w Sobiekursku odwiedziły naszą bibliotekę. Dzieci zdumione były wielkością księgozbioru, zaciekawione pracą pań bibliotekarek. Z wielką uwagą wysłuchały słów o szacunku jaki należy się każdej książce, ponieważ pełni ona podstawową funkcję kulturotwórczą w edukacji człowieka. Szybko minął czas wśród pytań i odpowiedzi. Spotkanie zakończyło czytanie książek. Grupa pierwsza usłyszała opowiadanie "Bohater" ze zbioru R. Piątkowskiej "Trudny orzech do zgryzienia". Wszystkie dzieci stwierdziły, że warto być bohaterem i pomagać innym, a w razie potrzeby zadzwonić pod numer 112 wzywając pomocy. Grupa druga wysłuchała bajeczki D. Chabota "Miś Remiś i bolący ząb" wysuwając wnioski by jeść mniej słodyczy i częściej odwiedzać dentystę. W prezencie otrzymały 2 książki dla swojej biblioteki.
Grażyna Dudkiewicz

DKK
William Wharton Spóźnieni kochankowie

Głównym bohaterem książki Spóźnieni kochankowie Williama Whartona jest Jack - amerykański biznesmen, który porzuca świat interesów i rodzinę, aby na nowo odkryć sens życia malując ulice Paryża i żyjąc jak kloszard. Przypadkowe spotkanie z Mirabelle - siedemdziesięcioletnią niewidomą - całkowicie odmienia jego dotychczasowe życie. Samotność tych dwojga ludzi sprawia, że zbliżają się do siebie emocjonalnie i fizycznie. Uczestniczki spotkania oceniły tę historię, jako naiwną, nieżyciową, odrealnioną, taka bajka dla dorosłych. Wydaje się, że Mirabell żyje na pustyni, a Jack boi się utraty wolności. Panie zniesmaczone były obrazem scen miłosnych nakreślonych przez autora. Książka napisana prostym językiem, łatwa w odbiorze.DARY JESIENI

Październik to miesiąc zbiorów jesiennych darów. Wystarczy wybrać się na spacer do lasu czy parku by znaleźć kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę i z pomocą wyobraźni wyczarować z nich stroiki oraz kompozycje bukietów. W dniach 15X (środa) , 17 X (piątek) i 24 X (piątek) 5 grup dzieci z Przedszkola Nr 3 i Nr 8 uczestniczyło w zajęciach z p. florystką Mariolą Bednarską w bibliotece w Filii nr2 przy ul. Jodłowej. Na początku każdego spotkania dzieci wysłuchały opowiadań: "Poszukiwanie Pani Jesieni", "Warzywa i owoce" ,"Jesienny liść" ,"Franklin i święto duchów ", oraz wierszy: "Na straganie ", "Dywan Pani Jesień", "Grzybobranie", "Mała wiewióreczka", "Jesienna wróżka". Po wprowadzeniu jesiennej atmosfery przedszkolaki wspólnie z p. florystką tworzyły własne kompozycje z darów jesieni, które później z ochotą zabrały dla mam (bukiety z liści). Każde spotkanie kończyło się zagadkami z nagrodami.


WIZYTA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 12 W FILII NR 6

W środę 8 października i w czwartek 9 października Biblioteka przy u. Matejki gościła 2 grupy (młodsze i starsze ) dzieci z Przedszkola nr 12 przy ul. Batorego. Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, obejrzały kolorowe książeczki z księgozbioru dziecięcego, z zainteresowaniem wysłuchały przeczytanych przez bibliotekarkę bajek, a na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki zostały poczęstowane słodyczami. Natomiast w czwartek 16 października na zaproszenie nauczycielek z Przedszkolna nr 12 przy ul. Batorego odbyło się spotkanie przedszkolaków bibliotekarką z Biblioteki przy u. Matejki podczas, którego dzieci z dużą uwagę słuchały czytanych i opowiadanych bajek.

SPOTKANIE AUTORSKIE

"Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu" pod takim tytułem odbyła się w Czytelni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45 prelekcja Jolanty Szwalbe autorki czterech antologii cytatów. Na wstepie autorka zaprezentowała swoje publikacje: Myśl i działaj dla przyszłości, Złap na zawsze wiatr w żagle, Wyrusz w drogę, Sekrety istnienia, Sto i więcej lat w aktywności.
Jak powiedziała autorka jej misją jest inspirować do aktywności, edukować, dawać radość, dobrą energię ale i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i pogodnej atmosferze. Autorka przytaczała cytaty, opowiedziała dużo anegdotek i zabawnych historii z życia autorów cytatów, czym rozbawiła publiczność do łez, ale skłoniła również do refleksji i zadumy. Na koniec spotkania można było nabyć publikacje autorki wraz z dedykacją, na które chętnych nie brakowało. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób.


Spotkania DKK

W czerwcu (30.06.2014) panie spotkały się aby podyskutować o książce W. Gombrowicza Trans-Atlantyk. Ta pozycja to rozprawa Gombrowicza z polskością, którą warto przeczytać i samemu ocenić.
Po wakcjach 22.09.2014 r. pełne werwy do dyskucji postanowiłyśmy porozmawiać o najnowszej książce Pawła Huellego Śpiewaj ogrody. To powieść wielu wątków, "o muzyce w cieniu Hitlera, literaturze w cieniu zbrodni, miłości w cieniu wojny i o niezwykłej przyjaźni małego chłopca ze starą Gretą". Śpiewaj ogrody to także powieść o bogatej historii Gdańska -ukochanego miasta autora. Tytuł powieści zaczerpniety z sonetów Rilkiego. Ważne miejsce zajmuje również muzyka, obecna niemal na każdej stronie. Nie jest to książka łatwa w odbiorze. Zbyt wiele wątków utrudnia lekturę. Niektóre z nich można by pominąć bez szkody dla treści. Przeznaczona dla ambitnego czytelnika. Opinie uczestników na temat powieści były podzielone. Autorowi należy się uznanie za warsztat pisarski i erudycję. Zachęcamy do przeczytania.

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KORDEL

W poniedziałek 15 września gościem Biblioteki przy ul. Matejki 9 była otwocka pisarka pani Magdalena Kordel, autorka cyklu książek o Malwniczem, najciekawszym i najbezpieczniejszym miejscu na Ziemi. Autorka wszystkim zebranym czytelnikom swoich książek przedstawiła plany związane z dalszymi losami bohaterów cyklu. Zapowiedziała, że już przed Bożym Narodzeniem ukaże się jej wyjątkowa książka, w której znajdą się między innymi tradycyjne przepisy na potrawy wigilijne. Autorka odpowiadała na licznie zadawane pytania przez uczestników spotkania, które odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.


SPOTKANIE Z MARCINEM WOLSKIM

Dnia 24 lipca 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wieczorów autorskich. Tym razem już po raz drugi gościł u nas pisarz, dziennikarz i satyryk Marcin Wolski. Spotkanie połączone z promocją książek autora poprowadziła dziennikarka p. Teresa Wójcik. Spotkanie odbyło się w Czytelni dla Dorosłych w Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Andriollego 45. Frekwencja gości dopisała.SPOTKANIE Z P. DOROTĄ ŁOSIEWICZ

W poniedziałkowy wieczór gościem Biblioteki w Cafe Meran`O była dziennikarka Dorota Łosiewicz, która jest współautorką książki Moi rodzice wspólnie z Martą Kaczyńską. Podczas spotkania autorka wywiadu z córką Marii i Lecha Kaczyńskich opowiedziała o tym, jak udało jej się nakłonić panią Martę do udzielenia wywiadu rzeki o swoich zmarłych rodzicach, o pracy nad publikacją. Książka jest ciepłą, sentymentalną opowieścią, powrotem córki pary prezydenckiej do czasów dzieciństwa, o dorastaniu oraz relacjach z rodzicami i życiu w cieniu polityki. Zawiera ponad 120 zdjęć z prywatnego archiwum rodzinnego pani Marty Kaczyńskiej. Większość z nich publikowana jest po raz pierwszy. Książka jest bardzo osobista, pełna ciekawych przemysleń. Dziennikarka przybliżyła nam sylwetkę córki państwa Kaczyńskich jako osobę zdecydowaną, z dystansem do siebie, a jednocześnie z poczuciem humoru. Spotkanie prowadził wydawca książki z wydawnictwa The Facto pan Igor Zalewski.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę i uzyskać autograf od pani Doroty Łosiewicz.
Elżbieta Stelmach

WERNISAŻ PANI HALINY STELMACH

4 czerwca w Filii nr 2 przy ul. Jodłowej odbył się wernisaż prac naszej czytelniczki p. Haliny Stelmach. Pani Halina maluje piękne obrazy - pejzaże, kwiaty oraz pisze wiersze. Wernisaż pt. "Świat kolorów i światła" oczarował bardzo liczną grupę osób zgromadzonych w bibliotece. Wystawa będzie czynna do końca czerwca. Zapraszamy do obejrzenia.SŁAWOMIR KOPER W BIBLIOTECE 3 CZERWCA 2014.
SPOTKANIE W RAMACH DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.

Naszym gościem był Sławomir Koper autor wielu książek historycznych m.in. Miłość w Powstaniu Warszawskim, Życie artystek w PRL, Alkohol i muzy, Polskie piekiełko cieszących się dużą popularnością wśród naszych czytelników. Autor opowiedział uczestnikom o trudnych początkach kariery pisarskiej, o tym w jaki sposób zbiera materiały i jak udało mu się w tak krótkim czasie wydać tak wiele ciekawych książek. Pan Sławomir przykuł uwagę słuchaczy w niezwykły sposób przedstawiając niuanse tzw. "perełki" z życia prywatnego znanych ludzi z czasów PRL, ale nie tylko. Autor zaznaczył, że w swoich książkach przedstawia fakty i stara się nie oceniać bohaterów. Po spotkaniu, które upłynęło w miłej atmosferze,można było indywidualnie porozmawiać z autorem i zdobyć dedykację wraz z autografem.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Na zakończenie otwocka poetka Irena Sarnecka-Derkacz przekazała na ręce dyrektora biblioteki Roberta Bellera 13 książek autorstwa Sławomira Kopra, natomiast naszemu gościowi wręczyła pamiątkowy album.
Tak ciekawy wieczór autorski mógł odbyć się dzięki Instytutowi Książki w Krakowie i Bibliotece Głównej m. st. Warszawy.


SPOTKANIE DKK 26 MAJA

Nasze przedwakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki było przedsmakiem spotkania autorskiego ze Sławomirem Koprem - historykiem, autorem wielu książek historycznych. Na spotkaniu omówiliśmy jego twórczość, w której porusza tematy pomijane przez innych autorów, dotyczące życia codziennego znanych postaci z historii Polski. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że książki są bardzo interesujące, napisane przystępnym językiem, czyta się je szybko.


JAK BYĆ BEZPIECZNYM

W dniach 16, 20 i 23 maja 2014 odbył się cykl spotkań w Przedszkolu Nr 6 w Otwocku przy ul. Kubusia Puchatka 28 z bibliotekarką z Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45. Spotkania odbyły się w ramach współpracy przedszkola z różnymi instytucjami na temat bezpieczeństwa. Uczestniczyły w nich dwie grupy przedszkolne: 3-4 latki i 5-6 latki. Każda grupa wysłuchała przeczytane przez bibliotekarkę opowiadania i wiersze. Wykorzystano następujące książki: "Najwierniejsi przyjaciele" Renaty Piątkowskiej - opowiadania pt. "Czaruś" i "Karmel"; "Kaktus, dobry pies" Barbary Gawryluk - opowiadanie pt. "Długie piętnaście minut"; "Dobre wychowanie wierszem" Bożeny Piergi - m.in. wiersze pt. "Co nieco o gazie", "Pod napięciem", "Nieznajomym za drzwiami nie otwieramy!", Nieznajomym na ulicy mówimy nie! Dzieci słuchały z uwagą, dyskutowały na temat różnych zagrożeń, odpowiadały na pytania jak zachować się aby uniknąć niebezpieczeństwa. Na zakończenie spotkań dzieci zaśpiewały piosenkę, bibliotekarka wręczyła kolorowanki i spis zasad "Jak być bezpiecznym".


SPOTKANIE DKK 28 KWIETNIA

Na spotkanie DKK 28 kwietnia 2014 r. uczestniczki wybrały powieść Johna Steinbecka Tortillę Flat. Akcja tej powieści rozgrywa się w kalifornijskim miasteczku Monterey, po zakończeniu I wojny światowej. Książka opowiada historię Dannego i grupki jego przyjaciół paisanos, potomków hiszpańskich konkwistadorów, których łączy głęboka pogarda do pracy. Czas upływa im głównie na lenistwie, drobnych kradzieżach i bójkach, ale nadrzędnym ich celem życiowym jest zdobycie pieniędzy na kilka galonów wina, nie były im potrzebne rzeczy materialne. Lekka i przyjemna lektura, bawi a czasem i wzrusza. Książka przedstawia niezwykle zabawne scenki, zwłaszcza historię z odkurzaczem. Bohaterowie choć lekkomyślni i próżniaczy zaskarbili sobie sympatię czytelniczek. To satyra na wszechobecny materializm, napisana rewelacyjnym językiem.
Na kolejnym spotkaniu 26 maja zajmiemy się omówieniem twórczości Sławomira Kopra.


SPOTKANIE Z POETĄ WOJCIECHEM GAŁECKIM

14 maja w Filii nr 7 przy ul. Warszawskiej dzieci z przedszkola Nr 17 (2 grupy) spotkały się z otwockim poetą p. Wojciechem Gałeckim. Autor bardzo przeżywał to spotkanie, ponieważ uważał, że przedszkolaki mogą okazać się niecierpliwymi słuchaczami. Było inaczej. Na pierwszy ogień poszły autorskie bajki poety: "Drzewko", "Sum wąsaty", "Tomek w ZOO" potem bajki biblioteczne, również wysłuchane z uwagą. Dzieci wspaniale przyjęły recytację wszystkich utworów. Wysłuchały uważnie i ochoczo dyskutowały o morałach jakimi kończą się bajki. Było to kolejne spotkanie z cyklu - Przedszkolaki w Bibliotece.SPOTKANIE AUTORSKIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ

Dnia 8 kwietnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 odbyło się spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską połączone z promocją książki "Wszystkie moje mamy". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. V ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego. Pani Renata Piątkowska jest znaną i cenioną autorką książek dla dzieci m.in.: "Opowiadania dla przedszkolaków", "Opowiadania z piaskownicy", "Nie ma nudnych dni", "Szczęście śpi na lewym boku", "Przygoda ma kolor niebieski", "Wieloryb", "Na wszystko jest sposób". Z wykształcenia pisarka jest socjologiem, mieszka w Bielsku-Białej. "Wszystkie moje mamy" to książka oparta na faktach, opowiadająca dzieciom o wojnie, holokauście i życiu w getcie. Autorka pokazuje wojnę widzianą oczami dziecka. Bohaterem jest mały Szymek, który traci dom i rodzinę, życie ratuje mu siostra Jolanta, wywożąc go z getta. Siostra Jolanta to Irena Sendlerowa, która w czasie wojny uratowała od zagłady dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci, umieszczając je pod przybranymi nazwiskami w polskich rodzinach. Pani Renata Piątkowska przybliżyła uczestnikom postać Ireny Sendlerowej, jej bezinteresowną działalność podczas okupacji. Autorce towarzyszyła lektorka p. Malwina Kożurno, która przeczytała fragment książki. Uczniowie wcześniej zapoznani z treścią książki, z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali informacji przekazanych przez naszego gościa, brali udział w dyskusji. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję otrzymać autograf pisarki na zakupionych książkach.
Nasi goście zachęcali także do wzięcia udziału w ogólnopolskiej inicjatywie, którą realizuje Fundacja KLAMRA, w efekcie której powstanie w Polsce kilka murali Ireny Sendlerowej. Jest to społecznościowa akcja, budująca ruch ludzi, organizacji i instytucji. Inicjatywa jest społeczna, oddolna i otwarta polegająca na budowaniu międzyludzkiej wspólnoty! Pomóc można na wiele sposobów... Więcej o całym przedsięwzięciu: http://klamra.org/projekty/art/kult/irena-sendlerowa


SPOTKANIE DKK 31 MARCA 2014

Tematem dyskusji na ostatnim spotkaniu DKK była książka Carlosa Ruiza Zafona "Cień wiatru".Bohaterem powieści jest Daniel Sempere, który zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony - Cmentarza Zapomnianych Książek. Zgodnie z tradycją rodzinną dziesięcioletni Daniel ma wybrać dla siebie jedną książkę, by ocalić ją od zapomnienia. Spośród tysięcy tomów wybiera powieść "Cień wiatru" Juliana Caraxa. Zauroczony książką i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne książki Juliana Caraxa i odkryć tajemnicę pisarza. Nie podejrzewa, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w niesamowitej scenerii mglistych uliczek Barcelony. Książka ma wiele wątków od sensacji po romans, pokazuje również atmosferę panującą w Hiszpanii w czasie wojny domowej i dyktatury generała Franco. Znajdziemy w niej też problem wpływu książki na życie człowieka. Wykreowane przez autora postaci wzbudzają wiele emocji, od budzących grozę do sympatii lub antypatii. Książka pobudza wyobraźnię czytającego, a barwny i piękny język autora sprawia, że jej czytanie jest wielką przyjemnością. Wspaniała lektura. Uczestniczki dyskusji deklarowały,że na pewno do niej wrócą. Tych, którzy jeszcze nie przeczytali "Cienia wiatru" gorąco zachęcamy do lektury.
Następne spotkanie 28 kwietnia o godz. 17.30 w Czytelni dla Dorosłych przy Andriollego 45. Tematem spotkania będzie Tortilla Flat Johna Steinbecka.


LOKALNA PRASA NAPISAŁA O NAJNOWSZYM "ROCZNIKU OTWOCKIM"

POSZANOWANIE KSIĄŻEK - LEKCJA BIBLIOTECZNA

Dnia 13 marca Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 odwiedziła grupa 6-latków "Koty" z Przedszkola Nr 16 "Grymuś". Przedszkolaki zapoznały się z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych i udostępniania książek w czytelni. Szczególną uwagę w czasie spotkania zwrócono na poszanowanie książek, przykładem były zniszczone przez Czytelników egzemplarze. Dzieci obejrzały różne publikacje popularnonaukowe, bajki, jak również kolekcję książeczek przestrzennych. Była to pierwsza część lekcji bibliotecznej, w kwietniu "Koty" odwiedzą bibliotekę po raz drugi w celu obejrzenia filmu edukacyjnego na temat książek i bohaterów bajek dla najmłodszych.


NASZE OGŁOSZENIA


WIOSNA W BIBLIOTECE I PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH W FILII NR 2

W dniach 19 i 21 marca w Filii nr 2 przy ul. Jodłowej odbyły się zajęcia 4 grup dzieci z Przedszkola nr 3 (4-latki i 6-latki) z florystką panią Mariolą Bednarską. Wprowadzeniem do zajęć były luźne rozmowy bibliotekarki z dziećmi na temat wiosny - gdzie ją widać, co zmieniła w przyrodzie i o zbliżających się Świętach Wielkanocnych. Na każdym spotkaniu bibliotekarka p. Krystyna Pawłowska czytała dzieciom różne opowiadania: "Marzanna", "Ślimak" - ze zbioru R. Piątkowskiej, "Bocian Janek" i "Wiosna panie bocianie" - W. Drabika oraz "Skąd się bierze wiosna" - A. Sójki.

Po wysłuchaniu opowiadań dzieci z pomocą pani wychowawczyni oraz pod okiem florystki wykonały prace wiosenne:
 • 1 grupa - ślimaki z drutu i sizalu
 • 2 grupa - koszyczki wielkanocne dla mam
 • 1 grupa - ozdobniki świąteczne - dla mamy, taty i rodzeństwa w kształcie jajka wielkanocnego.
Każde spotkanie kończyły zagadki z nagrodami. Wszystkie dzieci wyszły z biblioteki ze świątecznym jajkiem czekoladowym i z kolorowaną - wiosenne kwiaty do malowania


WIECZÓR AUTORSKI Z MAGDALENĄ KORDEL

Po raz kolejny 11 marca 2014 nasza Biblioteka gościła panią Magdalenę Kordel - otwocką pisarkę, autorkę książek: 48 tygodni, Uroczysko, Sezon na cuda, Okno z widokiem czy Wino z Malwiną, uwielbianych przez rzesze czytelniczek. Spotkanie odbyło się z racji premiery najnowszej powieści Malownicze. Wymarzony dom.
To książka o kobiecie, która postanawia zmienić swoje życie. Kupuje stary dom, wyjeżdża do Malowniczego - miasteczka u podnóża Sudetów i okazuje się, że dom który miał być chwilowym przystankiem zatrzymuje ją na dłużej. Magda, główna bohaterka wie, że trudno jej będzie się z nim rozstać. Ten dom przyciąga wielu ludzi znajdujących się na zakrętach życiowych, bez których nie byłoby całej historii o Malowniczym. Powieść Malownicze. Wymarzony dom ma wiele nie zamkniętych wątków, które czekają na kontynuację, i jak powiedziała autorka kolejny tom serii ukaże się już w lipcu w księgarniach.
Grono sympatyków pani Magdy miało okazję dowiedzieć się, że pisała od zawsze, na początku "do szuflady", a za namową męża wydała swoją pierwszą książkę 48 tygodni. Jej pasją jest czytanie, oprócz horrorów i ckliwych romansów czyta wszystko. Autorka kocha nasze polskie Sudety, dlatego akcję swoich powieści umiejscawia właśnie tam, jak również Italię za kuchnię, słońce i zabytki. Jej książki są pełne humoru, ciepła, dają nadzieję, a bohaterki mają wiele pomysłów na lepsze jutro, zdaniem autorki są ludzkie.
Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Autorka w sposób ciekawy i z humorem odpowiadała na zadawane pytania. Na zakończenie spotkania wszyscy zainteresowani twórczością pani Magdy mogli kupić jej najnowszą powieść wraz z autografem.


SPOTKANIE DKK 24 LUTEGO 2014

Akcja książki Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk rozgrywa się w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszejko - kiedyś inżynier mostów, dziś wiejska nauczycielka angielskiego i dozorczyni domów letniskowych. Jej pasją jest astrologia, a wielką miłością zwierzęta. Gdy dzieje im się krzywda, Janina staje w ich obronie i upomina się o szacunek dla nich. Kiedy w okolicy zaczynają umierać myśliwi i krzywdziciele zwierząt pani Duszejko ma swoją teorię na temat motywów i sprawców tych zbrodni, ale policja ignoruje ją, traktując jak nieszkodliwą dziwaczkę. Bohaterka czując się bezsilna wobec śmierci zwierząt sama wymierza sprawiedliwość. Jej postawa, jak również zachowanie świadczy o niezrównoważeniu psychicznym. Duszejko wrażliwa na cierpienie zwierząt, a jednocześnie bezduszna wobec sprawców nie okazuje żadnej skruchy po dokonaniu tych straszliwych zbrodni.
Po przeczytaniu tej książki nasuwa się wiele pytań: czy cel uświęca środki?, czy można bezkarnie odebrać komuś życie?, i czy można ukrywać morderczynię, a nawet się z nią przyjaźnić?. Autorka zmusza nas do przemyśleń natury etyczno-moralnej. Tytuł książki to cytat zaczerpnięty z poezji Blake`a, w przełożeniu na język potoczny "iść do celu po trupach". Książka jest godna polecenia, czyta się ją bardzo dobrze.
W spotkaniu wzięło udział 11 osób. Na następnym spotkaniu porozmawiamy o książce Carlosa Ruiza Zafona Cień wiatru.


1 marca 2014 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca (sobota) piwnice w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Andriollego 45 są otwarte dla zwiedzających w godzinach 11-13.


UWAGA CZYTELNICY !!!

Otrzymywanie informacji o rezerwacjach (e-mail) jest już aktywne. Prosimy o uzupełnienie adresów e-mailowych na swoich kontach bibliotecznych. Rezerwacja nie dotyczy mutimediów!


KARNAWAŁOWE STROFY

19 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Warszawskiej spotkali się ponownie miłośnicy wieczorów z wierszami. Tematem wiodącym spotkania pt. "Karnawałowe strofy", tym razem były wiersze radosne, satyryczne, podkreślające klimat karnawału. Każdy przeczytany przez autora wiersz został nagrodzony uśmiechem, oklaskami co wytworzyło serdeczną, życzliwą atmosferę.


KATALOGI BIBLIOTECZNE - SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS II

Dnia 11.02 Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży odwiedzili uczniowie z kl. II C, natomiast 13.02 z kl. II D ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku. Tematem lekcji bibliotecznych były katalogi. Dzieci zapoznały się z regulaminem wypożyczalni i czytelni oraz układem książek na półkach, następnie obejrzały prezentację multimedialną na temat katalogów w bibliotece, poznały rodzaje katalogów, zapoznały się z układem kart katalogowych w katalogu alfabetycznym, tytułowym i rzeczowym oraz dowiedziały się jak wygląda opis książki na karcie katalogowej. Praktyczne zajęcia polegały na wyszukiwaniu w szufladkach katalogowych kart z konkretnym autorem i tytułem książki, wyszukiwaniu opisów książek na interesujący ich temat. Następnie dzieci oglądały książki z różnych serii popularnonaukowych i beletrystycznych. Najbardziej drugoklasistom podobały się książki z ilustracjami przestrzennymi "Niebezpieczne stworzenia", książka z efektami dźwiękowymi "Rycerze" oraz "Niesamowite prace zdolnych zwierząt" książka pełna animacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wizytówki biblioteki z godzinami otwarcia placówki. Dzieci zadeklarowały, że chciałyby zostać czytelnikami naszej Biblioteki."Matka wszystkich lalek" Moniki Szwai to historia w której przeplatają się dwa wątki - współczesny i z okresu II wojny światowej. Bohaterką wątku współczesnego jest Klara/Claire dziewczyna o artystycznej duszy z maleńkiej wysepki u wybrzeży Bretanii, która niespodziewanie dostaje list zdradzający rodzinną tajemnicę - jej prawdziwy ojciec mieszka w Polsce, jest chory i w ostatnich tygodniach swojego życia chciałby ją poznać. Elżbieta Szumacher to druga bohaterka, która jako mała dziewczynka w czasie II wojny światowej została odebrana polskim rodzicom i oddana niemieckiemu małżeństwu do adopcji. Wychowana została na obywatelkę niemiecką, w nienawiści do Polski. Z każdą znaczącą zmianą w życiu, utożsamiała się z kolejną lalką, która symbolizowała nową "Elżunię", "Elizabeth", "Lieschen". Bohaterki poszukując własnej tożsamości spotykają się w willi Klara w Karkonoszach.
"Matka wszystkich lalek" to książka napisana lekkim, przystępnym językiem (dla jednej z uczestniczek język zbyt "przesłodzony"). To pozycja o kobietach i ich wyborach, o mężczyznach, o nadziejach na szczęście i o trudach, jakie napotykamy na życiowej drodze. Łatwa w odbiorze, możemy ją zaliczyć do literatury rozrywkowej, chociaż porusza ważne tematy, nad którymi należałoby się głębiej zastanowić. Polecamy!


DZIELNICOWA Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
CZYTA PRZEDSZKOLAKOM W BIBLIOTECE

W dniach 21 i 28 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 odbyło się spotkanie 2 grup dzieci (4,5-latków oraz 6-latków) z Przedszkola Nr 16 "Grymuś" z policjantką panią aspirant Anetą Kurant - dzielnicową z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. W pierwszym dniu spotkania z młodszą grupą przedszkolaków policjantce towarzyszył sierżant sztabowy Piotr Rumak. Pani dzielnicowa przeczytała dzieciom opowiadanie pt. "Zguba" ze zbioru "Opowiadania dla przedszkolaków" Renaty Piątkowskiej. Po wysłuchaniu z zainteresowaniem opowiadania uczestnicy spotkania dyskutowali na temat przeczytanej historii, która dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. Przedszkolaki uzyskały wiele informacji dotyczących zachowań w różnych sytuacjach np.: w szkole, na placu zabaw, w samochodzie, na ulicy, w supermarkecie, opowiadały o różnych zdarzeniach z własnego doświadczenia, miały wiele pytań dotyczących pracy w policji. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty w Bibliotece, wychowawczynie obu grup planują wkrótce wycieczkę na Komendę Policji.NIETYPOWY GOŚĆ BIBLIOTEKI

We wtorek 10 grudnia gościem spotkania w Euro Meran`O był autor książki "Całe życie kradłem" - Józef Grzyb człowiek, który w więzieniu spędził 35 lat i nie stracił poczucia humoru. W rozmowie ze współautorem książki Igorem Zalewskim w sposób gawędziarski opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie, które miało wpływ na jego dalsze życie związane ze światem przestępczym. Jego rodzice byli młodzi, po urodzeniu oddali go na wychowanie babci. Ona też nie potrafiła dać mu miłości, zapewnić opieki. Znalazł się w domu dziecka, spędził kilka lat w poprawczaku. Nie potrafił żyć na wolności. Pił, kradł, siedział w więzieniu, wychodził, pił, kradł, trafiał za kraty... Okradał nawet kobiety, z którymi się wiązał. Dopiero, jako dojrzały mężczyzna zbliżający się do sześćdziesiątki, dotknięty chorobą zrozumiał, że marnuje życie w więzieniu. Dzięki fundacji "Sławek" podjął terapię odwykową, ukończył szkołę średnią i nauczył się żyć na wolności. Obecnie bywa w więzieniach, ale tylko jako wolontariusz przekonując swoją osobą recydywistów, że też mogą odmienić swoje życie.Autor na zakończenie spotkania podpisywał swoją książkę.

GRUDNIOWE SPOTKANIE DKK

Nasze ostatnie tegoroczne spotkanie poświęciłyśmy powieści Antoniego Libery "Madame". Akcja powieści rozgrywa się w czasach PRL i opowiada o niespełnionej miłości utalentowanego ucznia do nauczycielki francuskiego tytułowej Madame. To powieść wielowarstwowa i ów wątek "niekonwencjonalnego romansu" stanowi pretekst do rozważań na temat sztuki, literatury, mitologii i historii, a także ukazania realiów życia w komunistycznym kraju. Napisana przez erudytę, wyrafinowanym i niezwykle plastycznym językiem. To po prostu lektura obowiązkowa


WIECZÓR AUTORSKI Z MACIEJEM MAZUREM

Ponad 30 mieszkańców otwocka skorzystało z zaproszenia Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestnicząc w spotkaniu z Maciejem Mazurem w dniu 2 grudnia 2013 r. - dziennikarzem TVN 24, autorem książki Anegdoty dziennikarskie. Spotkanie odbyło się w zaprzyjaźnionej kawiarni Cafe Meran`O, poprowadził je Igor Zalewski - wydawca promowanej książki. Gość wieczoru opowiedział o swoim życiu zawodowym, a także o kilku anegdotycznych sytuacjach, które przytrafiły się znanym politykom i kolegom po fachu. Autor książki to człowiek uśmiechnięty, pogodny, emanujący optymizmem. Na zakończenie spotkania można było kupić książkę, a kolekcjonerzy autografów mogli zdobyć dedykację autora.

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

Dnia 17 października 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku złożyła wniosek pt. "Andriolli dla Kraszewskiego. Komputery dla Bibliotek" o dotację pieniężną w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013 Program dotacyjny Instytutu Książki" - Zadanie V.1c (biblioteki miejskie w gminach powyżej 15 tys. mieszkańców).
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Program skierowany był do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.
W dniu 20 listopada na stronie www.bibliotekaplus.pl - "Biblioteka +" została umieszczona Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Wśród innych wnioskodawców znalazła się również BIBLIOTEKA Z OTWOCKA. W ramach tego programu Biblioteka otrzyma dotację w wysokości 20 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego.


LISTOPADOWE SPOTKANIE DKK

Dnia 18 listopada uczestniczki klubu spotkały się aby podzielić się wrażeniami z lektury książki "Dziewczyna z perłą" Tracy Chevalier. Próbę omówienia powieści rozpoczęła rozmowa na temat życia i twórczości holenderskiego malarza Jana Vermeera, którego tajemniczy obraz Dziewczyna z perłą stanowił inspirację do jej powstania.
Autorka, zafascynowana obrazem Vermeera, próbowała stworzyć historię dziewczyny przedstawionej na obrazie. Akcja utworu rozgrywa się w XVII wiecznej Holandii; w pobliżu Delftu poznajemy Griet szesnastoletnią dziewczynę, która aby utrzymać rodzinę (ojciec stracił wzrok przy wybuchu pieca do wypalanie kafli) rozpoczyna pracę jako służąca u rodziny Vermeerów. W ciągu dwuletniej służby zbliża się ona do swego pana, pomaga mu w pracowni malarskiej i w końcu staje się jego modelką. Książka opowiada też o rodzinie Vermeerów oraz przybliża realia życia ówczesnego społeczeństwa Holandii.
Uczestniczki spotkania zgodnie stwierdziły, że główna bohaterka - dziewczyna pochodząca z nizin społecznych to osoba spostrzegawcza, inteligentna i o zmyśle artystycznym. Wydaje się nam bliska bo jej myśli i działania są takie ja współczesnych młodych kobiet. W powieści Tracy Chevalier prawda i fikcja splatają się - czytając nie można oprzeć się wrażeniu, że uczestniczymy w procesie powstawania obrazu Dziewczyna z perłą. Zadaniem czytelnika staje się odszukanie i interpretacja emocji oraz platonicznych uczuć łączących Griet z Vermeerem.
Panie stwierdziły, że książkę czyta się łatwo i przyjemnie, oczarowuje ona klimatem i językiem oraz zachęca do bliższego zapoznania się z twórczością holenderskiego malarza. Z książką powinien zapoznać się każdy ceniący malarstwo i dobrą literaturę. Na podstawie powieści został zrealizowany film.


MARCIN WOLSKI W CAFE MERAN`O (20.11.2013r. godz. 19:00)

Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej był znany pisarz, dziennikarz, satyryk, autor niezapomnianych tekstów audycji radiowych: "60 minut na godzinę" i "ZSYP", telewizyjnych - "Polskie Zoo" oraz kabaretów. Marcin Wolski jest autorem ponad 50 powieści, a także kilkudziesięciu zbiorów opowiadań, wierszy i tekstów satyrycznych.
Spotkanie dotyczyło wyłącznie własnych dokonań twórczych autora. Pan Marcin zaprezentował swoje najnowsze książki: "Jedna przegrana bitwa", "I stała się ciemność" oraz "Wierszyki codzienne" w sposób równie satyryczny jak ich treść . Za kilka przytoczonych utworów wierszowanych dostał gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Autor chętnie odpowiadał na pytania gości. Pytany o marzenia i plany na przyszłość - chciałby zrealizować film.
Spotkanie poprowadziła dziennikarka p. Teresa Wójcik. Na koniec spotkania uczestnicy mogli nabyć książki i otrzymać autograf wraz z dedykacją autora.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ DOWBOR

W czwartkowy wieczór 14 listopada 2013 r. w Cafe Merano Biblioteka gościła znaną dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną Katarzynę Dowbor. Podczas spotkania pani Kasia zaprezentowała swoją książkę pt. "Mężczyźni mojego życia" o mężczyznach, którzy odegrali istotną rolę w życiu zawodowym i prywatnym autorki, opowiedziała kilka ciekawych anegdot o kulisach długoletniej pracy w telewizji. Chętnie odpowiadała na wszystkie pytania zadane przez uczestników. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Pani Katarzyna dała się poznać jako osoba niezwykle serdeczna i ciepła, kochająca zwierzęta - jej największą pasją są konie. Na zakończenie spotkania można było kupić debiutancką książkę i zdobyć autograf od autorki.


SPOTKANIE Z POEZJĄ

W środę 6 listopada w Bibliotece przy ul. Warszawskiej odbyło się poetyckie spotkanie z wierszami: "Miłość i Przemijanie" nawiązujące tematem do Dnia Wszystkich Świętych. W atmosferze wzruszeń ponad dwie godziny otwoccy poeci czytali wiersze poświęcone swoim bliskim, którzy już odeszli. W ten sposób miłość połączyła się z przemijaniem i nieustającą pamięcią o zmarłych, których niezmiennie darzymy uczuciami. Publiczność dopisała. Atmosferę uzupełniły zapalone świece, dekoracja z jesiennych liści oraz nastrojowa okolicznościowa muzyka.
Grażyna Dudkiewicz


WERNISAŻ PRAC ANNY KULESZ

8 listopada w Filii nr 2 przy ul. Jodłowej 14 odbył się wernisaż prac Anny Kulesz. Twórczość malarki jest najlepszym przykładem na to, że nigdy nie jest za późno na odkrycie swojej pasji. Pani Anna z wykształcenia jest chemikiem, jednak jej prawdziwym zamiłowaniem jest szeroko pojęta plastyka. Tworzy więc grafiki, szkice, maluje farbami olejnymi, akwarelami, pastelami, maluje na szkle, zdobi butelki i inne urocze bibeloty oraz pisze wierszyki. Anna Kulesz ma wiele fantazji, lubi malować kwiaty i widzi świat w słonecznych barwach, a w nim kobiety. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod dużym wrażeniem, życząc malarce dalszych sukcesów. Wystawa czynna będzie do29 listopada.


JESIENNE SPOTKANIE Z FLORYSTKĄ

Dzieci z przedszkola nr 3, miały okazję ponownie uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez florystkę Mariolę Bednarską w dniu 23 października, w filii naszej biblioteki przy ul. Jodłowej. Krystyna Pawłowska, kierowniczka filii, zaprosiła panią Mariolę aby zaprezentowała dzieciom sposoby wykonania jesiennych stroików. Dwie grupy dzieci: kolejno sześciolatki i czterolatki na początku rozmawiały o tym jak zmienia się przyroda jesienią, jak zachowują się zwierzęta, co jesień daje ludziom. Następnie wysłuchały opowiadań o jesieni, ze zbioru Renaty Piątkowskiej "Na wszystko jest sposób" i Tomasza Szweda "Jesień w klinice małych zwierząt w Leśnej Górze", czytanych przez panią Krysię. Głównym punktem spotkania było dekorowanie przez dzieci stroików zaprojektowanych przez florystykę, a wykonanych z kartonu, liści, mchu, żołędzi, szyszek i kasztanów. Spotkanie zakończyły zagadki z nagrodami.


SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 7 PAŹDZIERNIKA

Październikowe spotkanie DKK poświęciliśmy Wiesławowi Myśliwskiemu i jego książce "Pałac".
Autor debiutował w 1967 roku. Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike. W 2013 roku wydał swoją dziesiątą książkę "Ostatnie rozdanie". Wszystkie jego powieści nawiązują do kultury chłopskiej.
Omawiany na spotkaniu "Pałac" (wydany w 1970 r.) jest monologiem chłopa, który wkracza do pałacu opustoszałego w wyniku działań
wojennych. Owczarz Jakub, z początku bojaźliwie, potem coraz śmielej przemierza komnaty pałacu próbując wyobrazić sobie siebie w roli jego właściciela. Wciela się w różne sytuacje z życia pana: uczty, polowania, życie dworskie, spotkania z innymi arystokratami, duchownymi, życie erotyczne. Wiele jest w książce rozważań filozoficznych chłopa-pana na temat Boga, śmierci, dobra, zła, prawdy, istoty człowieczeństwa. "Pałac" nie jest literaturą łatwą, wymaga skupienia podczas czytania, ale wtedy odkrywamy całą jej głębię, mądrość i aktualność spostrzeżeń autora. Dobra książka dla wymagających czytelników, szukających głębszych przeżyć.
Polecam tę pozycję, a także inne książki Wiesława Myśliwskiego: "Nagi sad", "Kamień na kamieniu", "Widnokrąg", "Traktat o łuskaniu fasoli".
Alicja Sutarzewicz


SZEŚCIOLATKI W FILII NR 3

W piątek 11 października do filii nr, 3 przy ul. Żeromskiego, przyszła 23 osobowa grupa pięcio i sześciolatków z przedszkola nr 10 w Otwocku. Spotkanie poprowadziła Pani Alicja Sutarzewicz. Na wstępie bibliotekarka wyjaśniała dzieciom co to jest biblioteka oraz zasady korzystania z księgozbioru. Wspólnie omówiono z maluchami sposoby poszanowania książek. Dzieci pochwaliły się również swoimi mini księgozbiorami, które mają w swoich domach i ulubionymi bohaterami bajek. Pani Ala zachęcała dzieci do korzystania z Biblioteki Publicznej, po czym przeczytała dzieciom dwie ciekawe bajki z pięknymi ilustracjami - Ch. Kempter - "Droga Przyjaciółko" oraz J. Waite - "Stary rybak i foczka". Po wysłuchaniu bajek dzieci wykonały do nich ilustracje.

NIKE 2013 DLA JOANNY BATOR ZA KSIĄŻKĘ "CIEMNO, PRAWIE NOC"

W PLEBISCYCIE CZYTELNIKÓW "GAZETY" WYGRAŁA POWIEŚĆ "MORFINA" SZCZEPANA TWARDOCHA


Książki dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45

SZEŚCIOLATKI W FILII NR 4

W dniu 3 października 2013 r. najmłodsi czytelnicy z klasy "0b" wraz z wychowawczynią Panią Barbarą Krzyszczak - Szuba ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Otwocku odwiedzili w Filię Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku - Wólka Mlądzka.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały kilku informacji o bibliotece, zasadach zapisu i korzystania ze zbiorów biblioteki oraz dowiedziały się jakie są różnice między biblioteką szkolną a biblioteką publiczną. Dowiedziały się o zaletach czytania książek. Następnie miały okazję zapoznać się z bogatym księgozbiorem dla dzieci, wśród którego największym powodzeniem cieszyły się Frankliny, książki o zwierzętach, samochodach i straży pożarnej. Na koniec dzieci otrzymały karteczki z godzinami otwarcia biblioteki, z nadzieją, że wkrótce staną się jej czytelnikami.
Lekcję biblioteczna z dziećmi przeprowadziła Bogumiła Mucha
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku zaprasza na wystawę malarską p. Justyny Kąkolewskiej. Młoda autorka obrazów pochodzi z Otwocka. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego. Obecnie studiuje architekturę krajobrazu na SGGW w Warszawie. Rysować lubiła zawsze. W dzieciństwie uczęszczała na kółko plastyczne do otwockiego Klubu "Perła", a następnie przez kilka lat na zajęcia malarstwa w MDK-u. naukę w tej dziedzinie zakończył kurs rysunku Moduł. Nigdy nie interesowały ją studia na ASP, wybrała architekturę krajobrazu, która łączy jej pasję do ogrodów i pozwala spełniać się artystycznie w większym wymiarze niż obraz. Prace prezentowane na wystawie wykonane SA w technikach olej na płótnie oraz akwarela. Najczęstszą tematyką obrazów są krajobrazy polskie i śródziemnomorskie, kwiaty, zwierzęta, architektura oraz martwa natura. Cechami wspólnymi jej prac jest realizm,
duży kontrast i wysycenie barw.
Wystawę można oglądać do końca września w Bibliotece przy ul. Matejki 9.

SPOTKANIE DKK W DNIU 6 WRZEŚNIA

Powakacyjne spotkanie DKK poświęciliśmy na rozmowę o książce "Dom sióstr" Charlotte Link. Niemiecka pisarka słynna z kryminałów tym razem napisało coś więcej niż historię z morderstwem w tle. Powieść Ch. Link jest jednocześnie współczesna i historyczna, z wątkiem romansowym i kryminalnym, są w niej elementy psychologiczne i obyczajowe. Całość tworzy rodzaj sagi rodzinnej rozgrywającej się w Anglii od roku 1907 aż do współczesności. W książce dzieje się tak wiele, że trudno było poruszyć wszystkie tematy w czasie jednego spotkania. Niektórym "Dom sióstr" przypominał "Przeminęło z wiatrem", a innym "Annę Kareninę". Książka podobała się wszystkim klubowiczom przede wszystkim ze względu na ciekawą treść obyczajową i historyczną, niektórzy mieli wątpliwości czy potrzebny w niej jest wątek współczesny. "Dom sióstr" jest na pewno ciekawą, wciągającą powieścią, napisaną przystępnym językiem. Czy jest to powieść kryminalna, historyczna, czy obyczajowa pozostawiam do oceny czytelnikom. Przekonajcie się Państwo sami! Zapraszam do lektury. Pozycja znajduje się w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz filiach: 1,2,3,6,7.
Alicja Sutarzewicz

PODZIĘKOWANIA DLA BIBLIOTEKI


SPOTKANIE DKK W DNIU 7 CZERWCA 2013 R.

Bohaterem spotkania był Jacek Dehnel, poeta, prozaik, tłumacz i malarz oraz jego książka "Lala". Mimo, że autor ukończył książkę w wieku 22 lat, jest to w pełni dojrzała, wspaniała proza. "Lala" jest sagą rodzinną, opowieścią o przodkach autora, ale głównie jest to hołd złożony babce pisarza. Autor z jej opowiadań i wspomnień tworzy obraz losów ziemiańskiej rodziny od okresu międzywojennego po lata współczesne. Babka autora jest osobą dominującą, a wnuk pozostaje pod jej ogromnym wpływem, ona kształtuje jego osobowość i światopogląd. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem warsztatu pisarskiego Jacka Dehnela, zauroczeni wieloma anegdotami z życia Lali, a w końcowej części utworu wzruszeni jego stosunkiem do starzejącej się i odchodzącej babki. Gorąco polecamy tę wspaniałą, ciepłą, trochę staroświecką opowieść.
Alicja Sutarzewicz"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"
SPOTKANIE Z REŻYSEREM TEATRALNYM

Dnia 4.06.2013 w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 p. Krzysztof Czekajewski reżyser teatralny Amatorskiego Teatru Miejskiego im. S. Jaracza w Otwocku przeczytał dzieciom z II kl. Szkoły Podstawowej Nr 96 im. Świętej Rodziny swój debiutancki utwór dla dzieci pt. "Srebrzynek, Księżyc i Ty". Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Dzieci z uwagą wysłuchały tekstu, brały czynny udział w spotkaniu, odpowiadały na pytania, rozwiązywały zadania, układały rymy. Wizyta upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie byli zainteresowani pracą zawodową naszego gościa, który zaprosił ich na wznowienie spektaklu "Pchła Szachrajka" Jana Brzechwy, którego jest reżyserem.


KONFERENCJA 150. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W dniu 4 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy współudziale Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta oraz Fundacji Andriollego pod patronatem Prezydenta miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka odbyła się konferencja poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego na południowo-wschodnim Mazowszu.


Referaty programowe wygłosili:
 • Krzysztof Oktabiński- Ślady Powstania Styczniowego na ziemiach południowo-wschodniego Mazowsza
 • dr Łukasz Maurycy Stanaszek- Ziemomysł Kuczyk patriota czy zdrajca
 • Paweł Ajdacki- Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego na terenie Otwocka i okolic
 • Stanisław Zając - Polski zryw w europejskiej metamorfozie
 • Robert Lewandowski- Nieznane szczegóły z życia Andriollego 1863-1872 .
Gośćmi organizatorów była młodzież otwockich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz mieszkańcy naszego miasta zainteresowani tematyką konferencji. Urząd miasta reprezentował Artur Grzegorz Brodowski. Konferencję prowadził Robert Beller dyrektor MBP w Otwocku.
Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektorowi PMDK pani Barbarze Musiejko za nieodpłatne użyczenie sal oraz sponsorowi BGŻ w Karczewie.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w formie materiałów pokonferencyjnych lub w czasopiśmie Rocznik Ziemi Otwockiej.

POWIATOWY FESTIWAL KULTURY W PARKU MIEJSKIM

Dnia 2 czerwca Biblioteka wzięła udział w 10. Powiatowym Festiwalu Kultury w Parku Miejskim. Przedstawiciel Powiatu Otwockiego wręczył na ręce dyrektora statuetkę upamiętniającą udział Biblioteki w wydarzeniu.ODWIEDZINY W BIBLIOTECE

W czwartek 16 maja 2013 r. Filie nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matejki 9 odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 4 przy ul. Prądzyńskiego w Otwocku. Przedszkolaki w krótkich słowach zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, z zainteresowaniem wysłuchały przeczytanych bajek. Podobne spotkanie odbyło się dnia 29 maja. Tym razem biblioteka gościła 2 grupy dzieci z Przedszkola nr 12 przy ul. Batorego. Wszystkie dzieci zadeklarowały, że w najbliższym czasie razem ze swoimi rodzicami znów odwiedzą bibliotekę po to, żeby zapisać się i wypożyczać ulubione książki.

PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCY

Biblioteka składa serdeczne podziękowanie pani Dorocie Rebczyńskiej za przekazane książki w języku angielskim Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45,które w znaczący sposób wzbogacają ofertę biblioteki skierowaną do czytelników znających języki obce.

SPOTKANIE Z WITOLDEM GADOWSKIM

W dniu 23 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku zorganizowała spotkanie z Witoldem Gadowskim - znanym dziennikarzem śledczym i publicystą tygodnika W Sieci, a także autorem książki Wieża komunistów. Spotkanie miało niezwykle interesujący i kameralny charakter budząc zainteresowanie wszystkich obecnych. Następne spotkanie z tym autorem przewidujemy jesienią przy okazji promocji drugiej części Wieży komunistówCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM "TUWIM DZIECIOM"

15 maja 2013r. w Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku-Wólka Mlądzka odbyło się spotkanie z cyklu CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Spotkanie odbyło się pod hasłem "Tuwim dzieciom", ponieważ rok 2013 ogłoszony jest Rokiem Juliana Tuwima.
Honorowymi gośćmi tego spotkania byli: aktorka - Pani Emilia Krakowska, Pan Zbigniew Szczepaniak - Prezydent Miasta Otwocka oraz Pan Artur Brodowski - Wiceprezydent Miasta Otwocka.
Zaproszeni goście czytali dzieciom z klas: "0"-III ze Szkoły Podstawowej Nr 8 wiersze Juliana Tuwima tj. Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Pan Tralaliński.
Sami uczniowie również mieli okazję zaprezentować swoje zdolności recytatorskie. Wiersze J. Tuwima recytowała Weronika Bąk oraz Dawid Królik - uczniowie klasy III.
Na spotkaniu nie zabrakło też akcentów muzycznych. W przerwach słuchaliśmy utworów w wykonaniu Magdaleny Szuby z klasy piątej, która zagrała na keyboardzie takie utwory jak: Va Bank, Walczyk Agnieszki, Wiśniowy Sad i Sto lat oraz Marty Bieńkowskiej, również z klasy piątej, która zaśpiewała piosenkę Simply the best. Na zakończenie były podziękowania, kwiaty oraz deklaracje, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Na pożegnanie wszyscy otrzymali słodki poczęstunek. Serdeczne podziękowania dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Mlądzkiej za udostępnienie sali i pomoc w organizacji spotkania.
Bogumiła Mucha
"WESOŁE MISIE" W MBP DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

22 maja 2013 w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 gościła grupa 3-4 latków z Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Misie". Dzieci odwiedziły bibliotekę po raz pierwszy. Na spotkaniu poznały zasady korzystania z biblioteki, różne rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece, dowiedziały się o konieczności poszanowania zbiorów. Z zainteresowaniem obejrzały ciekawe wydania ilustrowanych książek dla najmłodszych oraz książeczek przestrzennych z ruchomymi elementami. Na zakończenie spotkania obejrzały film ze zbiorów multimedialnych Biblioteki. pt. "Mam strasznie dużo pracy". Przedszkolaki były zadowolone z wizyty w Bibliotece, wyraziły chęć korzystania z jej oferty.
NOC MUZEÓW W BIBLIOTECE

Podczas Nocy Muzeów 18 maja 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna po raz pierwszy udostępniła dla zwiedzających piwnice budynku przy ul. Andriollego 45, który od sierpnia 1944 roku był w posiadaniu NKWD, następnie Urzędu Bezpieczeństwa a później Prokuratury. Podziemia mieszczą cele z zachowanymi oryginalnymi napisami na ścianach wyrytymi przez więźniów doby stalinizmu. Zachowały się drzwi z judaszami oraz fragmentaryczne stalowe okucia drzwi do cel. Podziemia budynku w godzinach od 19:00 do 22:00 zwiedziło ponad 150 osób. Poznanie podziemi wywoływało wśród zwiedzających silne emocje.
Przedstawiciel Powiatu Otwockiego p. Janusz Budny wręczył na ręce dyrektora statuetkę upamiętniającą udział Biblioteki w wydarzeniu.

SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ KALICIŃSKĄ

W naszej bibliotece,w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki "Tu czytamy", promującego czytelnictwo, już drugi rok działa Dyskusyjny Klub Książki. Dzięki współpracy z Instytutem możliwe było zorganizowanie spotkania autorskiego. Cieszymy się, że 8 maja (w dzień Bibliotekarza) naszym gościem była Małgorzata Kalicińska. Autorka zdobyła serca czytelniczek "Domem nad rozlewiskiem" oraz dalszymi częściami sagi mazurskiej, a ostatnio rozchwytywanymi "Lilką" i "Ireną".
Spotkanie odbyło się w kawiarni Eurocafe zlokalizowanej obok biblioteki. Miłośnicy twórczości pani Małgorzaty dopisali, przybyło około 50 osób. Autorka okazała się bezpośrednią i ciepłą osobą. Wspaniale poprowadziła spotkanie rozpoczynając od chronologicznie pierwszej, napisanej przez nią książki, autobiografii "Fikołki na trzepaku". Pani Małgorzata podkreślała jak ważne jest zachowanie naszych rodzinnych historii i przekazywanie następnym pokoleniom i gorąco zachęcała do ich spisywania zapewniając, ze nie jest to wcale trudne. Pisarka opowiadała też o powstawaniu "Domu nad rozlewiskiem" i o jego wersji serialowej, która zawiera tak wiele zmian, błędów, przeinaczeń, że wycofała z czołówki swoje nazwisko. Dowiedzieliśmy się też skąd pani Małgorzata czerpała inspiracje do kolejnych powieści, w tym, do tak nietypowej jak "Zwyczajny facet", napisanej z punktu widzenia mężczyzny. Czas miło spędzony z panią Małgorzatą Kalicińską minął niepostrzeżenie, pozostawiając niedosyt. Mamy nadzieję, że przy okazji wydania nowej książki znów będziemy mieli okazję ją gościć.
Alicja SutarzewiczSPOTKANIE W FILII NR 7

Jak co roku w maju Filię nr 7 przy ul. Warszawskiej odwiedziły dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola Nr 17. W dniach 8 i 9 maja do biblioteki przybyły dwie grupy dzieci. Zapoznały się one z zasadami funkcjonowania biblioteki, procesem wypożyczania książek. Poświęcono dużo uwagi potrzebie dbania o wypożyczone książki i ich poszanowania. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przeglądały pozycje przeznaczone dla ich grupy wiekowej. Na zakończenie wysłuchały bajek oraz otrzymały słodki poczęstunek. Maluchom bardzo spodobała się wycieczka, obiecały, że częściej będą odwiedzać bibliotekę, tym razem z rodzicami.
SPOTKANIE WIOSENNE W FILII NR 4

W dniu 18 kwietnia 2013r. uczniowie z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Otwocku - Wólka Mlądzka wraz z wychowawczynią Panią Aldoną Esner odwiedzili Filię Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Niektórzy z nich są już stałymi czytelnikami tejże biblioteki, inni mieli okazję być tu po raz pierwszy. Wszyscy natomiast zdeklarowali się przyjść z rodzicami, zapisać się i korzystać z jej zbiorów. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali kilku wierszy Juliana Tuwima tj. Lokomotywa, Okulary, Rzepka, Zosia Samosia, Murzynek Bambo a odwiedziny w bibliotece upamiętnili wspólną fotografią. Następnie korzystając z pięknej i słonecznej pogody wszyscy wybrali się na krótki spacer nad rzekę Świder aby poszukać symptomów wiosny.
Spotkanie zorganizowała Bogumiła Mucha - kierownik Filii Nr4


WIECZÓR POEZJI

17.04.2013 R. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Warszawskiej odbył się wzruszający, pełen emocji wieczór wspomnień o życiu i twórczości trojga otwockich poetów, zmarłych w ostatnich latach. Wiersze Marii Balińskiej, Jadwigi Schittler oraz Kazimierza Śladewskiego przeczytali ich przyjaciele - poeci. Na spotkanie przybyli miłośnicy poezji, znajomi oraz przyjaciele zmarłych. Były wspomnienia, piękne wiersze, a nawet łzy... Wieczór Poezji w Bibliotece był hołdem dla ludzkiej twórczości, która żyje dłużej niż człowiek jej autor.
ZAJĘCIA Z FLORYSTYKĄ MARIOLĄ BEDNARSKĄ

W dniach 19 marca (wtorek) oraz 22 marca (piątek) w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się zajęcia z florystyką p. Mariolą Bednarską. Uczestnikami spotkania były 4 grupy dzieci z Przedszkola Nr 3 przy ul. Jodłowej. Temat zajęć to "Święta Wielkanocne - zwyczaje i tradycje świąteczne". Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania o świątecznym kurczaczku "Jestem mamą kurą", oraz wiersza "Jajko z niespodzianką" . Po wprowadzeniu świątecznego nastroju, przedszkolaki wspólnie z florystyką tworzyły stroiki świąteczne na bazie bukszpanu, pisanki wielkanocne, kolorowe zajączki, kurczaczki oraz kwiaty wiosenne z kolorowych gotowych elementów. Każde dziecko zrobiło własny stroik, który będzie zdobił stół wielkanocny w ich domach.


SPOTKANIE Z PAWŁEM LISICKIM

W środowy wieczór 20 marca o godzinie 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Euro Cafe spotkanie autorskie z Panem Pawłem Lisickim -znanym dziennikarzem, publicystą i pisarzem, redaktorem naczelnym tygodnika Do rzeczy, a także stałym uczestnikiem radiowych i telewizyjnych programów publicystycznych, m.in. Loży prasowej czy Minęła dwudziesta. Gość spotkania zapoznał zebranych z mechanizmem powstawania nowych tytułów prasowych i przedstawił analizę prasy polskiej. Podczas wieczoru autorskiego odbyła się promocja książki Po prostu Uważam Rze,w której autor przedstawił swój punkt widzenia dotyczący życia mediów w Polsce.
W spotkaniu, które przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze uczestniczyło około 30 osób, m.in. prezydent miasta Otwocka pan Artur G. Brodowski oraz Naczelnik Wydziału Kultury pani Marta Woźniak. Autor chętnie udzielał odpowiedzi na liczne pytania zebranych. Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę, dostać autograf i osobiście porozmawiać z autorem.

Książka dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45.


SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM LEWANDOWICZEM

20 marca 2013 r. Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy współpracy z Klubem Osiedlowym Perła przy ul. Sportowej zorganizowała spotkanie autorskie z p. Krzysztofem Lewandowiczem, mistrzem akupresury, autorem książki "Stres-fenomen naszych czasów". Podczas spotkania z czytelnikami autor wygłosił wykład o zdrowiu. Zaprezentował uczestnikom sposoby profilaktyki zdrowotnej, mogącej przyczynić się do większej świadomości dbania o zdrowie. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali wykładu, aktywnie włączając się w dyskusję na poruszane podczas spotkania tematy. Więcej o autorze na stronie www.lewandowicz.com.pl

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W FILII NR 2

Dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Nr 3 uczestniczyły kolejno w 2 lekcjach bibliotecznych w Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej. Tym razem tematem były zwierzęta. Wszystkie dzieci interesują się otaczającym je światem. Chcą wiedzieć jakie zwierzęta mieszkają w domu, w głębi lasu, w stawie lub... pod ziemią. Spotkania przebiegały w formie luźnych rozmów z dziećmi, które opowiadały o swoich domowych pupilach i ich pielęgnacji. Pani Krysia, kierowniczka filii, pokazywała dzieciom książeczki o zwierzętach z ruchomymi elementami: "Niebezpieczne stworzenia", "Niesamowite prace zdolnych zwierząt" oraz książeczki z nagranymi odgłosami: "Tropikalne puszcze". Z nich dzieci dowiedziały się o innych, nieznanych zwierzętach, których nie można trzymać w domu. Następnie przedszkolaki wysłuchały wierszy, opowiadań i bajek o życiu zwierząt. Na zakończenie dzieci odgadywały zagadki o zwierzętach - były nagrody i słodkie lizaki. Wszystkie dzieci cieszą się już na kolejne spotkanie w bibliotece za miesiąc, tym razem tematem będą Święta Wielkanocne.
Informujemy również, że w dniach 19 i 22 marca w bibliotece odbędą się zajęcia przedszkolaków z florystyką Mariolą Bednarską


SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 1 MARCA 2013 R.

Na naszym marcowym spotkaniu dyskutowaliśmy o książce "Powrót do domu" niemieckiego pisarza Bernharda Schlinka. Autor jest profesorem prawa, a także autorem blisko 10 powieści, w tym słynnego "Lektora".
Bohaterem powieści "Powrót do domu" jest mężczyzna urodzony w czasie wojny, wychowywany tylko przez matkę. Zarówno matka, jak i dziadkowie - rodzice ojca, twierdzą, że zaginął w czasie wojny. Peter Debauer stara się dowiedzieć jak najwięcej o ojcu i próbuje go odnaleźć. W jego ręce trafia fragment powieści o powrocie do domu z wojny mężczyzny. Zaczyna poszukiwania autora powieści, które łączą się z poszukiwaniem ojca. Trafia na ślad, który prowadzi do Nowego Yorku. Okazuje się, że ojciec jest naukowcem, wykładowcą na uniwersytecie. Bohater nie ujawnia, że jest jego synem, ale uczestniczy w kontrowersyjnych zajęciach prowadzonych przez ojca na uczelni. Brak jest ostatecznej konfrontacji ojca z synem. Bohater, po kilku tygodniach, wraca do domu i kobiety, którą kocha.
W książce autor wykorzystuje postać Odyseusza powracającego do Itaki. Tak jak bohater Odysei, Peter Debauer poszukuje domu, miejsca pełnego miłości, w którym ktoś na niego czeka. Wiele jest w książce pytań natury filozoficznej, egzystencjalnej, o naturze dobra i zła, o wpływie czasu i historii na życie człowieka, o wolnej woli, o poszukiwaniu prawdy.
Klubowiczki uznały, że mimo prostego języka powieści, jest ona dość trudna w odbiorze, czyta się ją powoli, zastanawiając się nad każdym zdaniem. Wiele odniesień do filozofii sprawia, że niektóre zdania należy powtórzyć czytając, aby je w pełni zrozumieć. Jedna z klubowiczek zwróciła uwagę na ciekawie przedstawiony wątek miłosny, odchodzenia i powrotów do ukochanej.
"Powrót do domu" skłania czytelnika do przemyśleń natury moralnej i filozoficznej. Powieść polecamy osobom poszukującym literatury wysmakowanej, niebanalnej, w której autor prowadzi intelektualną grę z czytelnikiem.
Książka dostępna jest w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego, w Filii Nr 7 przy ul. Warszawskiej.

Na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zapraszamy 5 kwietnia do Czytelni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45, będziemy rozmawiać o książkach Małgorzaty Kalicińskiej w związku z planowanym na 8 maja spotkaniem pisarką.
Alicja Sutarzewicz
JAN MARCIN SZANCER ILUSTRATOREM KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ


20 lutego 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Andriollego zaprezentowana została kolejna wystawa. Tym razem przedstawiono ilustracje książkowe dla dzieci znakomitego polskiego rysownika Jana Marcina Szancera (1902-1973). Prezentowane na wystawie prace pochodzą z książek należących do zbiorów Biblioteki. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się w kameralnym gronie. Spośród zaproszonych gości przybyli: p. Artur G. Brodowski wiceprezydent Otwocka, p. Leszek Korczak przewodniczący Komisji Kultury oraz p. Marcin Gawrylik redaktor naczelny Gazety Otwockiej. Dyrektor Biblioteki p. Robert Beller w swej wypowiedzi przybliżył postać i niezwykle bogatą twórczość autora. Następnie p. Leszek Korczak opowiedział o geniuszu i osiągnięciach profesora Szancera. Dyrektor MBP zapowiedział następną wystawę w październiku, która związana będzie z Rokiem Juliana Tuwima.SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM KOTOWSKIM

18 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 w zaprzyjaźnionej kawiarni Euro Cafe odbyło się spotkanie z Krzysztofem Kotowskim pisarzem książek sensacyjnych i thrillerów z pogranicza polityki, psychologii i fantastyki, znanym z bestsellerów takich jak: Kapłan, Niepamięć, Krew na placu lalek, Czas Czarnych Luster, Z prawa na lewo.
W kameralnej atmosferze autor przedstawił zebranym gościom swoją drogę twórczą w sposób, który powinien zachęcić do zapoznania się z książkami jego pióra. Na zakończenie spotkania można było nabyć książki z autografem Pana Krzysztofa.
Zainteresowanych twórczością Krzysztofa Kotowskiego zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45 i Filii nr 7 przy ul. Warszawskiej 11/13.


PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCY

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Urbańskiemu mieszkańcowi Otwocka za nieodpłatne przekazanie 100 egzemplarzy cennych książek popularnonaukowych, które wzbogacą księgozbiór naszej Biblioteki.

KOMUNIKAT


PIŁKARZE OKS "START" CZYTAJĄ DZIECIOM

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" zorganizowała spotkanie pod hasłem "Piłkarze OKS Start czytają dzieciom", które odbyło się 14 grudnia br. w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Kubusia Puchatka 28. Na spotkanie przybyli - trener Maciej Kędziorek oraz sześciu piłkarzy: Damian Falkowski, Adrian Hagno, Daniel Matwiejczyk, Jakub Piekut, Michał Zapaśnik oraz Mateusz Zieliński. Goście przeczytali opowiadanie "Franklin gra w piłkę nożną" z podziałem na role. Dzieci dowiedziały się, że droga do sukcesu drużyny wiedzie przez grę zespołową. Obejrzały pokaz krótkiego treningu prowadzonego przez trenera, miały również okazję wziąć w nim udział. Z zapartym tchem śledziły pokaz piłkarskich sztuczek. Na koniec spotkania przedszkolaki podziękowały piłkarzom i wręczyły własnoręcznie wykonanego aniołka, aby strzegł ich od kontuzji. Od sportowców dzieci otrzymały w prezencie szalik Klubu OKS oraz zostały poczęstowane słodyczami. Trener zachęcał dzieci do uprawiania sportu, zaprosił do odwiedzenia OKS i kibicowania na meczach.


PRZEDSZKOLAKI i "HOPSASA"

12 grudnia w MBP dla Dzieci i Młodzieży, przy ul. Andriollego 45, odbyły się warsztaty edukacyjno-rozrywkowe dla grupy 5-6 latków z Przedszkola Nr 4, przeprowadzone przez firmę "Hopsasa" zajmującą się organizacją imprez. Tematem spotkania były tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce. Po przywitaniu przez dyrektora Biblioteki i krótkim wprowadzeniu, dzieci obejrzały prezentację multimedialną, wysłuchały ciekawych opowieści o zapomnianych zwyczajach ludowych, zobaczyły i mogły przymierzyć maski kolędników, Ciekawostką był pokaz formy używanej dawniej do wypieku opłatków. Następnie dzieci z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie kukiełkowe - szopkę bożonarodzeniową. Kolejną część programu stanowiła degustacja ciast z Piekarni "Wanda", dostarczonych przez organizatorki lekcji. Ostatnim punktem programu były zajęcia praktyczne - wspólne wykonanie łańcuchów choinkowych ze słomek i kolorowych wycinanek papierowych. Dzieci były bardzo zadowolone, spotkanie dostarczyło im wiele wrażeń i nowych wiadomości związanych z tradycją obchodów świąt Bożego Narodzenia. W podziękowaniu zaśpiewały piękną, wesołą pastorałkę o Aniele spadającym z nieba i przynoszącym dobrą nowinę o narodzeniu Pana Jezusa.


SPOTKANIE AUTORSKIE Z BEATĄ MICHALEC

W środowy wieczór 5 grudnia o godzinie 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Euro Cafe spotkanie z panią Beata Michalec autorką książki Tekla z Bądarzewskch Baranowska autorka nieśmiertelnej "La Prerie d`une Vierge" Miejsca, czas i ludzie.
Tekla z Bądarzewskich Baranowska to wspaniała, polska kompozytorka, której przyszło żyć i tworzyć w trudnych czasach XIX wieku. Zapomniana przez naród i niedoceniona przez krytyków autorka "Modlitwy dziewicy" światowego przeboju opublikowanego w 1851 roku w Warszawie.
W kameralnym gronie Pani Beata opowiedziała uczestnikom spotkania o bohaterce książki, o trudzie i mozolnej pracy w dotarciu do dokumentów dotyczących kompozytorki i jej rodziny. Do tej pory nikt nie opracował nawet najskromniejszej biografii. Autorka postanowiła zrobić pierwszy krok na drodze przywracania pamięci o naszej rodaczce, o której więcej wiedzą Japończycy, Francuzi i Włosi niż Polacy.
Goście spotkania mogli nabyć publikację z autografem i płytę z utworami Tekli z Bądarzewskich Baranowskiej w wydaniu Marii Pomianowskiej i przyjaciół.

Książka dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych, a płyta w Wypożyczalni Multimediów przy ul. Andriollego 45.NOBEL LITERACKI 2012

Tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury został popularny chiński pisarz Mo Yan. Wyróżniono go za to, że łączy "z halucynacyjnym realizmem" ludowe powieści, historię i współczesność. Mo Yan to pseudonim literacki autora, który po chińsku oznacza "nie mów". Jego prawdziwe nazwisko to Guan Moye. W Polsce ukazały się dwie powieści Mo Yana: "Obfite piersi, pełne biodra" oraz "Kraina wódki".


LITERACKA NAGRODA NIKE 2012 DLA MARKA BIEŃCZYKA ZA "KSIĄŻKĘ TWARZY"

"Książka twarzy" to zbiór zawierający rozprawy historycznoliterackie, recenzje, posłowia, teksty wspomnieniowe, a także artykuły pisane do popularnych gazet. Teksty podzielone zostały na grupy - Sportiva, Melancholica, Sensualica, Romantica, Geografica i kilka innych. Powstały - jak twierdzi autor - w różnych okolicznościach i dla różnych celów, ale przy jednym biurku. "Nie mam swojego profilu na żadnym portalu społecznościowym, ale jest to mój Facebook". Bieńczyk opowiada o wiosłowaniu na Łotwie i wampirach melancholicznych, o języku zakochanych, stadzie malowanych tramwajów i mnóstwie innych rzeczy, które w jego życiu okazały się znaczące.

Książka jest dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45


DARY DLA BIBLIOTEKI

Jeżeli posiadacie Państwo książki, których już nie czytacie, a na najnowsze publikacje brakuje już na półkach miejsca, możecie je przekazać Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku ul. Andriollego 45. Serdecznie z góry dziękujemy za dar serca i jednoczesne wzbogacenie oferty skierowanej do mieszkańców naszego Miasta.

SPOTKANIE Z IGOREM ZALEWSKIM

Po raz kolejny z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie autorskie w Euro Cafe przy ul. Sosnowej 3 w Otwocku. Tym razem naszym gościem był znany i popularny dziennikarz, felietonista, publicysta i wydawca w jednej osobie Igor Zalewski. Spotkanie upłynęło w familiarnym nastroju. Prelegent szybko nawiązał kontakt z przeszło 30 uczestnikami i przykuł ich uwagę swoimi wypowiedziami. Liczne pytania skierowane do gościa świadczą o tym, że po raz kolejny inicjatywa nasza trafiła w zainteresowania mieszkańców Otwocka. Podczas spotkania można było dokonać zakupu książek publikowanych przez Pana Igora oraz jego własnych ozdobionych cennym autografem.
Następne spotkanie już 18 lutego o godzinie 17.00 w tym samym miejscu. Gościem będzie Krzysztof Kotowski.
Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE Z MARCINEM WRONĄ

We wtorkowy wieczór 20 listopada o godzinie 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna gościła w Euro Cafe w Otwocku Marcina Wronę autora książki "Wrony w Ameryce" - dziennikarza, a od 6 lat reportera i korespondenta Faktów TVN w Stanach Zjednoczonych, kawiarnia "pękała w szwach", ponieważ na spotkanie przybyło ponad 80 osób. Pan Marcin w sposób niezwykle interesujący opowiedział nam o swoich amerykańskich doświadczeniach, spostrzeżeniach i fascynacjach dotyczących Stanów Zjednoczonych. Autor przekazał swoje przemyślenia i wiedzę nie tylko o samych zaletach mieszkania w USA ale i o licznych wadach emigracji i dziwnych rzeczach do których trudno mu się było przyzwyczaić. Nawiązał serdeczny kontakt z uczestnikami spotkania i niezwykle ciekawie odpowiadał na ich liczne pytania. Pan Marcin okazał się bardzo sympatycznym i bezpośrednim człowiekiem. Na zakończenie goście mogli nabyć książkę i uzyskać autograf naszego miłego interlokutora.


RELACJA ZE SPOTKANIA "POEZJA W BIBLIOTECE"

W dniu 22 listopada 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 odbyło się spotkanie czytelników z autorkami tomiku poezji "Miastu w pokłonie...". Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych gości, autorki rozpoczęły czytanie swoich wierszy, uchylając rąbka warsztatu czyli tłumacząc co było inspiracją dla każdej z nich do napisania konkretnego wiersza. Już po krótkim czasie wytworzyła się bardzo miła atmosfera. Uczestnicy wyrazili życzenie, by takie spotkania odbywały się częściej w ramach propagowania poezji, jako gatunku literackiego, dziś - w niełasce. Tomik wierszy "Miastu w pokłonie..." wydało w 2011 r. Otwockie Centrum Kultury. Można go wypożyczyć w każdej filii bibliotecznej w Otwocku.
Zapraszamy
G. Dudkiewicz


SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ GUTOWSKĄ-ADAMCZYK

W poniedziałek 29 października Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku gościła "w swoich skromnych progach" autorkę bestsellerowej sagi Cukiernia pod Amorem Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Pisarka rozpoczęła spotkanie od przeczytania fragmentu swojej ulubionej książki Mariola moje krople. Pokrótce przedstawiła wydane w tym roku: Serenada czyli moje życie..., Opowieści pana Rożka, Podróż do Miasta Świateł, Małgorzata Gutowska-Adamczyk rozmawia z czytelniczkami Cukierni pod Amorem oraz pięknie wydany album Paryż miasto sztuki i miłości w czasach belle époque. Pani Gutowska-Adamczyk ze swadą i humorem opowiadała o swojej pracy, rodzinie, drodze zawodowej i bohaterach swoich książek. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a goście mogli delektować się pysznym ciastem drożdżowym. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zakupić książki i zdobyć autograf pisarki.
Dziękujemy Pani Małgorzacie za uroczy wieczór w Bibliotece.
Katarzyna Świerlikowska

WYSTAWA W BIBLIOTECE

W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Andriollego 45 w dniu 17.X.2012 r. o godz. 13:00 nastąpiło otwarcie wystawy Elwiro Michał Andriolli ilustratorem dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, która została zorganizowana przez Bibliotekę wspólnie z Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie. Wystawa w założeniu wpisywała się w obchody 200-ej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Na wernisażu gościliśmy p. Artura G. Brodowskiego wiceprezydenta Otwocka, p. Annę Rosłaniec z Wydziału Kultury Powiatu, p. Sabinę Rylską dyrektora Katolickiego Liceum Humanistycznego, p. Jacka Czarnowskiego dyrektora Otwockiego Centrum Kultury. p. Artura Kubajka redaktora Linii Otwockiej, p. Sylwię Wysocką redaktora Tygodnika Regionalnego, przedstawicieli Biblioteki Pedagogicznej w Otwocku, Biblioteki Publicznej w Józefowie, Biblioteki Policealnego Studium Medycznego w Otwocku oraz innych przedstawicieli życia kulturalnego miasta.
Wystawę otworzył dyrektor Robert Beller, który w swej wypowiedzi przybliżył sylwetki obu autorów. Następnie głos zabrał p. Robert Lewandowski z Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie, opowiadając o bibliofilskich wydaniach Starej Baśni. Był to pierwszy w naszej siedzibie wernisaż. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na następne.


BIBLIOTEKARKA Z FILII NR 2 p. KRYSTYNA PAWŁOWSKA OTRZYMAŁA PODZIĘKOWANIA


SPOTKANIE Z MAGDALENĄ KORDEL

W lipcu br. ukazała się już piąta książka otwockiej pisarki Magdaleny Kordel. Z tej okazji nasza Biblioteka zaprosiła autorkę na spotkanie z czytelnikami połączone z promocją jej najnowszej powieści Wino z Malwiną. Wieczór autorski odbył się 18 września w siedzibie Filii Nr 6 przy ul. Matejki. Wielbiciele twórczości pani Magdaleny mieli okazję poznać ją osobiście i przekonać się, że tak jak główna bohaterka powieści Majka, ona także jest osobą z poczuciem humoru, ciepłą, bezpośrednią i otwartą. Autorka odpowiadała na pytania dotyczące najnowszej książki. Dowiedzieliśmy się skąd czerpała pomysły, jak przebiegał proces pisania, czy wszystko w powieści jest fikcją czy też niektóre postacie zostały stworzone na wzór rzeczywistych osób. Okazało się, że pani Magda jest osobą romantyczną i mimo młodego wieku, trochę staroświecką w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tęskni za czasami kiedy nie było komórek, a ludzie pisali do siebie listy, lubi stare meble i stare książki. Ma wielki szacunek dla starszych osób, od których należy się uczyć i czerpać z ich doświadczeń jak najwięcej. Najnowsza książka pisana jest piękną polszczyzną, autorka używa wyrazów i zwrotów, które już trochę wychodzą z użycia, uważa, że należy pielęgnować język aby nie ubożał. Pani Magda opowiadała też o swojej rodzinie (mąż, dwójka dzieci), miłości do zwierząt (pies, kot, rybki, żółw), a także o fascynacji Dolnym Śląskiem, gdzie rozgrywa się akcja Wina z Malwiną, a także poprzednich powieści: Uroczysko, Sezon na cuda i Okno z widokiem.


Zachęcam wszystkich do przeczytania Wina z Malwiną. To książka pełna humoru, ale też bardzo ciepła. Członkowie rodziny Majki okazują sobie wiele miłości, zrozumienia, a przyjaciele wspierają się w trudnych momentach. Znajdziemy też w niej tajemniczą historię rodzinną sprzed lat oraz wiele zabawnych historii z życia Majki. Wiemy, że autorka pracuje już nad nowymi książkami: kontynuacją cyklu o Uroczysku oraz powieścią z czasów II wojny.
Alicja Sutarzewicz
26.09.2012

PIERWSZE SPOTKANIE Z PRAWDZIWYM PISARZEM

Dzieci z Przedszkola Nr 3 przy ul. Jodłowej oraz z Przedszkola Nr 12 przy ul. Batorego miały okazję po raz pierwszy spotkać się z prawdziwym pisarzem, który pisze książeczki dla dzieci. W dniu 31 maja 2012 roku, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, do Otwocka przyjechał pan Wiesław Drabik autor ponad stu zabawnych, rymowanych książeczek dla najmłodszych, ukazujących się od 1995 roku. Najbardziej znane to: "Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków", "Awantura na podwórku", "Łakomczucha", "Kocie łakocie", "MAŁa mYSZ skacze czyli myszomania".Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się seria Zostań Mistrzem opisująca drogę do medali naszych najlepszych sportowców (występujących pod postaciami sympatycznych zwierzątek). Do sukcesu książeczek pana Drabika przyczyniły się wspaniałe ilustracje Marka Szala, Doroty Szoblik, Andrzeja Kłapyty, Pawła Kołodziejskiego i Carlosa Busquetsa.
Spotkania z dziećmi odbyły się kolejno w dwóch placówkach Biblioteki: Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej 14 i Filii Nr 6 przy ul. Matejki 9.
Pan Wiesław Drabik od początku nawiązał wspaniały kontakt z dziećmi, czytał fragmenty swoich utworów, a dzieci zgadywały jaki będzie rym na końcu zdania. Zadawał różne zagadki, dziecko, które znało odpowiedź otrzymywało w nagrodę naklejkę lub zakładkę. Do imienia każdego dziecka potrafił stworzyć rymowankę. Opowiadał jak się tworzy tekst książeczki, a jak ilustracje. Przeczytał jedno ze swoich opowiadań, ale nie zdradził zakończenia. Dzieci po kolei tworzyły jego własne wersje. Podczas obu spotkań dzieci bardzo żywo reagowały, wspaniale się bawiły, było mnóstwo śmiechu. Na zakończenie dzieci mogły kupić wybraną książeczkę pana Drabika i otrzymać autograf autora. Oba spotkania były bardzo udane. Mam nadzieję, że pozostaną w pamięci dzieci, a ich efektem będzie wzrost czytelnictwa wśród najmłodszych.
Alicja Sutarzewicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku


WYNIKI KONKURU PLASTYCZNEGO

24.06.2012

KOTY I KOTKI - WYNIKI KONKURSU
WYSTAWA

Ogłoszony przez Bibliotekę konkurs "Koty i kotki", w związku z przypadającym dnia 17.02 Światowym Dniem Kota, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęły 134 prace. Większość reprezentowała wysoki poziom artystyczny. Na uwagę zasługuje różnorodność wykorzystanych technik plastycznych. Wiek uczestników to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 13 lat głównie z otwockich przedszkoli i szkół podstawowych:
 • Przedszkole nr 10 - 20 prac
 • Przedszkole nr 15 - 5 prac
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - 25 prac
 • Szkoła Podstawowa nr 5 - 4 prace
 • Szkoła Podstawowa nr 8 - 37 prac
 • Szkoła Podstawowa nr 12 - 7 prac
 • Ognisko nr 1 TPD - 3 prace
 • Ośrodek MOS "Jędruś" Józefów - 30 prac
Trzy prace dzieci pięcioletnich przyniesione do Biblioteki indywidualnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki za udział w konkursie. Prace konkursowe można oglądać do 15 marca na wystawie w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45. ZAPRASZAMY!


ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Światowy Dzień Kota to święto obchodzone corocznie 17 lutego. We Włoszech obchodzi się to święto od 1990 roku, a w Polsce od 2006 roku. Święto ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy bezdomnym kotom i uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.
Z okazji Światowego Dnia Kota nasza Biblioteka zorganizowała KONKURS DLA DZIECI na ILUSTRACJĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ WŁASNEGO LUB WYMARZONEGO KOTA. Technika prac jest dowolna, wymagany format A4.
Prace należy składać w Czytelni dla Dzieci przy ul. Andriollego 45 do dnia 16.02.2012r. Rozstrzygnięcie konkursu 20 lutego 2012r. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży.

Z okazji Dnia Kota pragniemy również zaprezentować nasze domowe koty:FELICJAN - kot pani DyrektorFRANCISZEK - kot pani z Działu KadrMIKUSIA - koteczka pani KsięgowejPYSIA - kot pani Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych

NIECODZIENNE ODWIEDZINY W FILII NR 4

W środę 18 stycznia 2012r. Filię Nr 4 MBP w Otwocku-Wólka Mlądzka odwiedziły dzieci przebywające na zimowisku w Szkole Podstawowej Nr 8 wraz z opiekunką panią Marzeną Bieńko Na początku spotkania dzieci zapoznały się z księgozbiorem biblioteki i poznały różnice między biblioteką publiczną a biblioteką szkolną. Aby lepiej zrozumieć, jaki jest układ książek na półkach same przez chwilę wcieliły się w rolę autorów książek i ustawiły się alfabetycznie według swoich nazwisk. Był to przy okazji również sprawdzian ze znajomości alfabetu. Następnie poznały zalety czytania książek oraz wysłuchały bajeczki pt. "Świąteczny anioł" pięknie przeczytanej przez Weronikę Wojtasik uczennicę klasy II. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodki poczęstunek i obiecali, że będą częściej zaglądać do biblioteki.


WISŁAWA SZYBORSKA (2.07.1923 - 1.02.2012)

NOTATKA

Życie - jedyny sposób,
żeby obrastać liśćmi,
łapać oddech na piasku,
wzlatywać na skrzydłach;

być psem,
albo głaskać go po ciepłej sierści;

odróżniać ból
od wszystkiego, co nim nie jest;

mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
poszukiwać najmniejszej między omyłkami.

Wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać,
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;

i żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu,
zgubić klucze w trawie;

i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze;

i bez ustanku czegoś ważnego
nie wiedzieć.

ROCZNICE KULTURALNE W 2012

 • Rok Janusza Korczaka (uchwała Sejmu RP z dnia 16 IX 2011)
  W tym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka - 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

 • Rok ks. Piotra Skargi (uchwała Sejmu RP z dnia 16 IX 2011)
  400. rocznica śmierci najważniejszego polskiego kaznodziei, niestrudzonego obrońcy wiary i polskości. Zasłynął On jako, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze "Żywotów świętych" oraz "Kazań sejmowych".

 • Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego (uchwała Sejmu RP z dnia 16 IX 2011)
  200. rocznica urodzin tego najpłodniejszego polskiego pisarza, autora 232 powieści, w tym 144 powieści społecznych, obyczajowych i ludowych oraz 88 historycznych, z których najbardziej znana jest "Stara baśń".

DARY DLA BIBLIOTEKI

Jeżeli masz niezniszczone książki, do których już nie wracasz, a brakuje Ci miejsca w domowej biblioteczce, możesz je podarować Bibliotece Miejskiej. Dary przyjmuje każda filia.

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania naszym Czytelnikom i wszystkim anonimowym Darczyńcom, za książki przekazane Bibliotece w 2011 roku. Szczególnie dziękujemy Paniom: Barbarze Gajger, Beacie Jarmołowskiej, Ludwice Jukowiec, Iwonie Kaftańskiej, Bogumile Kuszkowskiej, Marii Przeździeckiej, Danucie Stodulskiej, Katarzynie Szkopińskiej, Elżbiecie Wiśniewskiej oraz Panom: Arturowi Burnemu, Piotrowi Czamarze i Marianowi Kalinowskiemu.

SIEDEMNAŚCIE ZALET KSIĄŻKI DLA DZIECI

 1. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 2. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 5. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 6. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 7. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczucia i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportować, przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.
 17. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

IX OTWOCKI KONKURS LITERACKI ROZSTRZYGNIĘTY

W marcu br. nasza Biblioteka ogłosiła kolejną edycję Otwockiego Konkursu Literackiego. Tegoroczny Konkurs ogłoszono w zmienionej formule. Dotychczasowe konkursy, oddzielne dla dorosłych i dla dzieci, połączono w jeden Otwocki Konkurs Literacki z kolejnym numerem IX. Celem Konkursu było rozbudzanie zainteresowań literaturą, kształtowanie postaw twórczych, wyławianie talentów literackich, wspieranie twórczości amatorskiej oraz popularyzacja dobrej poezji i prozy w naszym środowisku. Konkurs obejmował dwie kategorie: poezję i prozę. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było nadesłanie prac w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.

Na konkurs wpłynęło 40 prac od 38 uczestników. Konkurs był oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I - dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej - tu wpłynęły 22 prace od 21 uczestników (12 tekstów prozatorskich i 10 tekstów poetyckich),
 • II - dla młodzieży do 16 roku życia - tu wpłynęło 18 prac od 17 uczestników (14 tekstów prozatorskich i 4 teksty poetyckie).
W dniu 26 października 2011 roku w Auli Urzędu Miasta Otwocka odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów laureatom Konkursu.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Prezydent Miasta Otwocka Pan Zbigniew Szczepaniak, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Otwocka Pan Leszek Korczak oraz Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej Pani Marta Woźniak.
Pełniąca obowiązki Dyrektora Biblioteki, Alicja Sutarzewicz, krótko omówiła historię Otwockich Konkursów Literackich. Przewodniczący Jury Pan Jacek Rostocki, odczytał werdykt jury. Wręczenia nagród dokonał Prezydent Zbigniew Szczepaniak. Wszyscy laureaci otrzymali również foldery wydane z okazji 65 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz X i XI Tom Rocznika Otwockiego wydawanego przez Bibliotekę. Pan Prezydent serdecznie gratulował laureatom i życzył aby rozwijali swoje talenty literackie.
Zakończeniem spotkania był słodki poczęstunek.

Nagrodzone prace zostaną wydane w formie broszury, a fragmenty zamieścimy na naszej stronie.
  Protokół Jury

UWAGA DŁUŻNICY!

Biblioteka nawiązała współpracę z firmą windykacyjną, która będzie odzyskiwać zbiory biblioteczne tj. książki i multimedia, nie zwrócone przez czytelników w regulaminowym terminie. "Zapominalskich" prosimy o zwrot zaległych materiałów bibliotecznych do końca października 2011 r. Po tym terminie dłużników Biblioteki przejmie firma windykacyjna.
25.09.2011

UWAGA CZYTELNICY!

Począwszy od 3 października 2011 r. we wszystkie poniedziałki, Biblioteka przy ul. Andriolliego 45 i Filia nr 2 przy ul. Jodłowej 14, wydłużają godziny otwarcia do 19. Pozostałe dni bez zmian. Przypominamy, że Filia nr 7 i Czytelnia Internetowa przy ul. Warszawskiej 11/13 czynne są w pierwszą i drugą sobotę miesiąca w godz. 9-14. Zapraszamy

KOMUNIKATY

Biblioteka informuje, że w dniach 22.10-10.11.2011 r., Filia nr 3 przy ul. Żeromskiego 16 będzie nieczynna z powodu skontrum (spisu książek). W tym okresie zapraszamy do korzystania z Biblioteki przy ul. Andriolliego 45, Filii nr 6 przy ul. Matejki 9 lub Filii nr 7 przy ul. Warszawskiej 11/13.

Szanowni Czytelnicy informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji na naszej stronie internetowej do 3 tytułów książek oraz do 2 tytułów materiałów audiowizualnych wypożyczonych aktualnie przez innych użytkowników. Zarezerwowane książki należy odebrać w ciągu 5 dni, a zarezerwowane materiały audiowizualne w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tych terminach rezerwacje są anulowane. Biblioteka nie informuje czytelnika o zwrocie zarezerwowanych materiałów bibliotecznych.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA NASZEJ BIBLIOTEKI

Nasza Biblioteka została powołana do życia dnia 15 marca 1946 roku, zatem służy mieszkańcom Otwocka już 65 lat. Z tej okazji zaplanowaliśmy zorganizowanie uroczystości, która miała na celu przypomnienie historii Biblioteki, a także zaprezentowanie planów na przyszłość.
Spotkanie odbyło się 11 maja 2011 roku w pomieszczeniach zaprzyjaźnionej Biblioteki Pedagogicznej. Zaszczyciły nas swoją obecnością władze miasta i powiatu: Wiceprezydent Miasta Otwocka Edward Zdzieborski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka Arkadiusz Grott, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Otwocka Leszek Korczak, przedstawicielki Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej Urzędu Miasta Otwocka: Anna Sędek i Natalia Łokieć, Członek Zarządu Powiatu Otwockiego Janusz Budny, Kierownik Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych,
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Otwockiego Anna Rosłaniec. Przybyli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek kultury: dyrektor Otwockiego Centrum Kultury Jacek Czarnowski oraz dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Czesław Woszczyk.


Z zaprzyjaźnionych bibliotek z powiatu otwockiego przybyły: Anna Kostyra dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie, Jadwiga Sikorska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie oraz Jadwiga Korybut-Daśkiewicz z Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. Przybyli również twórcy Rocznika Otwockiego wydawanego przez Bibliotekę, a także długoletni czytelnicy oraz dawni i obecni pracownicy biblioteki. Wśród zaproszonych gości byli również otwoccy twórcy - amatorzy, których prace można było oglądać na wystawie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

SPOTKANIE ZE ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM

Nasza Biblioteka, wspólnie z Gimnazjum Nr 3, zaprosiła na spotkanie autorskie młodego pisarza i scenarzystę filmowego, a także piłkarza Zbigniewa Masternaka autora mi.in. książek: Niech żyje wolność, Chmurołap, Scyzoryk, a także scenariusza do filmu Transfer opowiadającego o o współczesnym świecie piłkarskim.
Spotkanie z młodzieżą odbyło się 28 kwietnia w sali Gimnazjum. Młody, 32 letni autor ma w swoim dorobku już kilka książek i scenariuszy filmowych. Opowiadał o swoim pełnym wydarzeń życiu, o marzeniach chłopaka z małego miasteczka i ich realizacji. Podkreślał, że należy mieć w życiu pasję, hobby, które trzeba rozwijać bo nie wiadomo gdzie los nas rzuci, co będziemy robić w życiu, jaką pójdziemy drogą i jakie umiejętności będą nam potrzebne. Pytany o powód, dla którego pisze przyznał, że pasjonuje go utrwalanie życia, codziennych zdarzeń, które dziś są współczesnością, a jutro już historią. Autor uważa, że życie każdego z nas jest pełne pasjonujących chwil, każdy może i powinien opisywać swoje życie. Jednak aby dobrze pisać należy dużo czytać. Nasz bohater czytał samodzielnie już w wieku 4 lat, podkreślał rolę książek będących źródłem nieograniczonej wiedzy.
Wspominał o bibliotece w jego rodzinnym miasteczku, w której przeczytał nieomal wszystkie książki. Mieliśmy tez okazję wysłuchać fragmentu prozy naszego gościa czytanego przez samego autora. Myślę, że zachęciło to wiele osób do sięgnięcia po książki pana Zbigniewa Masternaka. Trzy tytuły: Niech żyje wolność, Chmurołap i Scyzoryk są dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych i Filii Nr 6.
Zapraszamy do zapoznania się z twórczością młodego, ambitnego, współczesnego, polskiego pisarza.

KOMUNIKAT

W Filii Nr 2 (przy ul. Jodłowej 14) rusza KOMPUTEROWE WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK. Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza dzieci z rodzicami, do zapisania się do biblioteki i do odebrania kart bibliotecznych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE     Regulamin Konkursu

Szczegółowe informacje uzyskać można w MBP
przy ul. Andriollego 45, tel. 779-29-22.


ROK MIŁOSZA

Rok 2011 został uchwalony przez Sejm Rokiem Miłosza, ten fakt jest doskonałą okazją do przypomnienia postaci poety i zastanowienia się nad jego twórczością. Rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w USA, Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji oraz jeszcze wielu innych krajach.

"Nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny. Taka sztuczka udaje się tylko tym pisarzom, których kochamy."

Wisława Szymborska

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie, zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.

Nasza Biblioteka posiada w swoich zbiorach następujące utwory Czesława Miłosza:Czesława Miłosza autoportret przekorny, Człowiek wśród skorpionów, Dolina Issy, Hymn o perle, Kontynenty, Kroniki, Mowa wiązana, Nieobjęta ziemia, Ogród nauk, Piesek przydrożny, Poezje, Prywatne obowiązki, Rodzinna Europa, Rok myśliwego, Traktat moralny, Wiersze, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Zaczynając od moich ulic, Zdobycie władzy, Zniewolony umysł.

DZIĘKUJEMY ZA DARY

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w ubiegłym roku przekazywały Bibliotece dary książkowe. Szczególnie podziękowania składamy: Pani Barbarze Gajger, Pani Iwonie Kaftańskiej, Pani Małgorzacie Mojsie, Panu Marianowi Kalinowskiemu, oraz Państwu Beacie i Wiesławowi Dołęgowskim.AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Nasza Biblioteka przystąpiła do programu "Akademia Orange dla bibliotek" organizowanego przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Fundacja przekazuje Bibliotekom dotacje finansowa w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach. Biblioteka może wykorzystać dotacje na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Dzięki dotacji z Fundacji Biblioteka mogła odstąpić od pobierania od czytelników opłat za korzystanie z Internetu.

"ROCZNIK OTWOCKI" TOM XI

Kolejny, XI już tom "Rocznika Otwockiego" ukazał się pod koniec grudnia 2010 roku nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Artykuły zawarte w "Roczniku" dotyczą zarówno historii miasta Otwocka jak i powiatu otwockiego, a także wydarzeń bieżących. Treść "Rocznika" podzielona jest na kilka działów. W Dziale I - Z HISTORII MIASTA I POWIATU znajduje się artykuł Jerzego Przeździaka podsumowujący działalność Cechu Rzemiosł w Otwocku: Jubileusz 90 lecia Cechu Rzemiosł w Otwocku . Kolejny artykuł w tym dziale: Wizjonerzy otwockiej wilegiatury autorstwa Krzysztofa Oktabińskiego mówi o początkach Otwocka - uzdrowiska i osobach, których działalność przyczyniła się do rozkwitu miasta. Marian Kalinowski pisze z kolei o Gminie Sobienie Jeziory w latach okupacji niemieckiej . Przedstawia represje niemieckie, początki konspiracji oraz zakończenie II wojny światowej w gminie Sobienie Jeziory. Tekst uzupełnia Wykaz nazwisk osób z Obwodu AK Garwolin wywiezionych do ZSRR. Sprawy i sprawki Pana Kasztelana to tekst Macieja Mużacza o kasztelanie łukowskim Jacku Jezierskim. Ostatni w tym dziale artykuł Apteka i biblioteka Barbary Matysiak przedstawia dzieje budynku przy ul. Żeromskiego 16 w Otwocku w powiązaniu z życiem zasłużonego farmaceuty Felicjana Millera.


Dział II "Rocznika" - Z HISTORII LECZNICTWA zawiera artykuł Mariana Kalinowskiego: Początki i rozwój otwockiej ortopedii (Samodzielnego Publicznego szpitala im. prof. Adama Grucy. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku) . Tekst przedstawia dzieje szpitala ortopedycznego w Otwocku, dziś im. Adama Grucy. Początki szpitala sięgają lat okupacji niemieckiej. Autor przedstawia rozwój tej placówki medycznej, zmiany siedziby, zakresy leczenia, nazwiska lekarzy.
Dział III - OŚWIATA I KULTURA zawiera cztery artykuły. Marian Kalinowski w swoim kolejnym tekście pisze o Szkolnictwie powszechnym w regionie otwockim w latach 1918-1930 . Znajdziemy tu nazwiska twórców szkolnictwa po odzyskaniu niepodległości, strukturę szkół, problemy z jakimi borykali się nauczyciele i władze szkolne. Stanisław Zając pisze natomiast o dziejach szkolnictwa otwockiego w czasie drugiej wojny światowej. Czytając artykuł: Bez gimnazjalnego mundurka dowiadujemy się o tajnych, i oficjalnych placówkach oświatowych na terenie Otwocka w czasie okupacji niemieckiej, nauczycielach i uczniach. Następne dwa teksty umieszczone w dziale III dotyczą Otwockich Konkursów Literackich organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Otwocku. Obok krótkiego zarysu historii konkursów znajdziemy protokoły jury ostatnich konkursów z 2009 roku oraz nagrodzone utwory poetyckie.
W IV Dziale - Z ŻYCIA RELIGIJNEGO znajdziemy bardzo szczegółową Historię Parafii św. Wawrzyńca w Gliniance autorstwa Krzysztofa Oktabińskiego począwszy od wieku XV aż do jubileuszu 450 lecia parafii w 2008 roku.
Dział V - Z ŻYCIA MIASTA I POWIATU zawiera artykuł Ireneusza Krzyżanowskiego Przewodniczącego Inicjatywy Obywatelskiej "Prawda-Pamięć-Przebaczenie" dotyczący Historii wzniesienia w Otwocku pomnika "Katyń - 1940" odsłoniętego w 2009 roku na terenie parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego przy ul. Żeromskiego 6 w Otwocku. W następnym artykule Marian Kalinowski podsumowuje XX lecie odrodzonego samorządu miejskiego w Otwocku przedstawiając prezydentów i wiceprezydentów Otwocka, przewodniczących rady miasta i radnych pięciu kadencji, a także zadania władz samorządowych. Natomiast artykuł Krzysztofa Boczarskiego podsumowuje Dekadę Samorządu Powiatu Otwockiego.
VI Dział - Z ŻAŁOBNEJ KARTY zawiera dwa biogramy. Krzysztof Oktabiński napisał wspomnienie o swojej matce Stanisławie Julii z Dąbałów Oktabińskiej poruczniku rezerwy, sanitariuszce i łączniczce AK. Ludwik Kiełczewski wspomina Mariana Krzemińskiego inspektora szkolnego, pracownika Wydziału Oświaty i Wychowania, działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego.
RECENZJE to VII, ostatni dział "Rocznika". Zamieszczona została tu recenzja książki Krzysztofa Oktabińskiego "Powiat Otwocki: przewodnik subiektywny" napisana przez Stanisława Zająca.
Kolorowe i czarno - białe fotografie są uzupełnieniem zamieszczonych artykułów. Sponsorami wydania XI tomu "Rocznika" byli: Kasa Skok Piast, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marianna Macherska-Słyk.

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH SKOMPUTERYZOWANA

Informujemy, że od Nowego Roku ruszyło komputerowe wypożyczanie książek w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45. Został utworzony katalog książek dostępny na naszej stronie internetowej www.bibliotekaotwock.pl oraz baza czytelników. Czytelnikom wydawane są karty biblioteczne z kodem kreskowym. Karty będą uprawniały także do korzystania z księgozbioru Filii Nr 7 mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 11/13 (skomputeryzowanej w 2009 roku). Jednocześnie czytelnicy Filii Nr 7 posiadający już karty biblioteczne będą mogli korzystać z Wypożyczalni przy Andriollego bez ponownego zapisywania się. Te same zasady obejmują osoby posiadające karty biblioteczne i korzystające z Wypożyczalni Multimedialnej działającej w Czytelni dla Dzieci przy ul. Andriollego.
Zaawansowane są także prace nad komputeryzacja Filii Nr 2 przy u. Jodłowej 14, czytelnicy tej filii otrzymają karty biblioteczne w II kwartale 2011 roku.
Informujemy, że na stronie internetowej biblioteki są dostępne i na bieżąco aktualizowane katalogi wszystkich naszych filii, również tych nie skomputeryzowanych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą książek i płyt i do odwiedzin naszych placówek.

INTERNET ZA DARMO

Dzięki współpracy z FUNDACJĄ ORANGE i przystąpieniu naszej biblioteki do programu Akademia Orange dla bibliotek, odstąpiliśmy od pobierania opłat za korzystanie z internetu w naszych placówkach. Opłaty pobierane będą tylko za wydruki z komputera.

PREZENTACJA XI TOMU "ROCZNIKA OTWOCKIEGO"

Nakładem naszej Biblioteki ukazał się XI tom "Rocznika Otwockiego" - wydawnictwa zawierającego artykuły dotyczące historii oraz współczesności Otwocka i powiatu otwockiego. Prezentacja tomu odbyła się 21 grudnia 2010 roku w Filii Nr 6 przy ul. Matejki 9.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiceprezydent Miasta Otwocka Edward Zdzieborski, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Otwocka Leszek Korczak, Naczelnik Wydziału Kultury Sportu, Turystyki i Gazety Otwockiej Olga Wileńska, Czesław Woszczyk dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, Małgorzata Bonowska i Robert Beller z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, autorzy tekstów do "Rocznika": Ireneusz Krzyżanowski, Maciej Mużacz, Krzysztof Oktabiński, Jerzy Przeździak, Stanisław Zając. Obecni byli również przedstawiciele sponsorów: Kasy Skok Piast, Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Marianny Macherskiej - Słyk, a także przedstawiciele prasy otwockiej.od lewej: Olga Wileńska, Edward Zdzieborski, Ireneusz Krzyżanowski,
Krzysztof Oktabiński, Leszek Korczak

Po przedstawieniu, przez dyrektora Biblioteki, krótkiej historii "Rocznika Otwockiego", głos zabrali autorzy artykułów oraz zaproszeni goście. Wszyscy podkreślali wielką rolę twórcy "Rocznika" pana Mariana Kalinowskiego, nieobecnego z powodu choroby, jego zaangażowanie w redagowanie kolejnych tomów mimo trudności finansowych i wielu głosów krytycznych. Zwracano też uwagę na potrzebę dokumentowania historii naszego miasta i powiatu w takiej właśnie syntetycznej formie rocznika. Wiceprezydent Otwocka Edward Zdzieborski przypomniał o potrzebie większego reklamowania ukazujących się tomów, a także propagowania idei "Rocznika" wśród mieszkańców Otwocka. Na zakończenie spotkania Maria Kościuszko, laureatka I nagrody w Otwockim Konkursie Literackim z 2009 roku, odczytała wiersz "Sierpniową nocą" poświęcony Żydom otwockim.
31.12.2010

NOWOŚCI FILMOWEPONOWNIE Z WIZYTĄ W SZPITALU

Młodzież gimnazjalna lecząca się w Szpitalu im. A. Grucy w Otwocku miała okazję oderwać się na chwilę od szpitalnej rzeczywistości dzięki ponownej wizycie naszej Biblioteki w dniu 8 grudnia 2010 r. Tym razem pani Basia, kierownik Czytelni dla Dorosłych, prezentowała młodzieży różnego rodzaju encyklopedie dostępne w bibliotece, opowiadała jak z nich korzystać, jak ważna jest umiejętność odnalezienia hasła w encyklopedii, do czego służy bibliografia. Wizyta miała też na celu uświadomienie młodzieży, że poszukiwanie wiadomości w internecie powinno być traktowane na równi ze źródłami pisanymi. Hasła w encyklopediach opracowują specjaliści z danej dziedziny i znajdziemy w nich tylko informacje sprawdzone, pewne, a internet nie zawsze jest źródłem wiarygodnym.
Miłe przyjęcie z jakim spotkała się nasza wizyta jest dla nas zaproszeniem do ponownych odwiedzin w szpitalu.

 

11.12.2010

ZAPRASZAMY

Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Andriollego 45 zaprasza uczniów z kl. I-IV Szkoły Podstawowej do wykonywania ozdób choinkowych z papieru uczestnicy otrzymają nagrody

2.12.2010

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W SOBOTY

Z przyjemnością informujemy, że dwie nasze placówki: Filia Nr 7 oraz Czytelnia Internetowa mieszczące się przy ul. Warszawskiej 11/13 będą czynne w każdą pierwszą i drugą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 - 14:00, począwszy od soboty 4 grudnia do soboty 25 czerwca 2011 roku. Przypominamy, że korzystanie z internetu w Czytelni Internetowej jest bezpłatne. Zapraszamy!
23.11.2010

SPOTKANIE Z OTWOCKĄ PISARKĄ

W dniu 3 listopada, w Czytelni dla Dorosłych, odbyło się spotkanie z Magdaleną Kordel.


Pani Magdalena, od wielu lat wierna czytelniczka naszej biblioteki, tym razem zaprezentowała się jako pisarka, autorka już trzech książek. Debiutowała w 2005 roku książką "48 tygodni", w tym roku w wydawnictwie "Prószyński" ukazały się dwie kolejne powieści: "Uroczysko" i "Sezon na cuda".

    

Młoda pisarka (32 lata) opowiadała o początkach swojej fascynacji książkami, o swoich ulubionych lekturach, zdradzała też tajniki warsztatu pisarskiego. W przygotowaniu jest kolejna książka, kontynuacja "Uroczyska" i "Sezonu na cuda". Optymistyczne, wesołe, nastrajające pozytywnie do życia i codziennych problemów książki Magdaleny Kordel będzie można wypożyczyć we wszystkich naszych filiach.
07.11.2010

BIBLIOTEKA PRZYSZŁA DO DZIECI

 
W dniu 6 października pani Krysia z Filii Nr 2 przyszła odwiedzić dzieci leżące w Szpitalu im. Grucy przy ul. Konarskiego w Otwocku. W czasie spotkania zaprezentowała różnorodne książki popularnonaukowe z serii "Co i jak", "Patrzę-Podziwiam-Poznaję", "Czy wiecie dlaczego?" Opowiadała jak wiele można się z nich dowiedzieć o świecie współczesnym, ale i o historii Polski i świata. Przeczytała też fragmenty opowiadań: "Piątka z Zakątka" Krystyny Drzewieckiej oraz "Wyczyny Bartka Koniczyny" Danuty Zawadzkiej. Następnie dzieci rozwiązywały zagadki przygotowane przez panią Krysię otrzymując w nagrodę słodycze. Pamiątką po spotkaniu z biblioteką były dary książkowe przekazane Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala.
 

10.10.2010

FILIA NR 2 KWITNIE RÓŻĄ

Pasją naszej koleżanki, Krystyny Pawłowskiej, są kwiaty. Pani Krysia, kierownik Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej 14, jest dumna ze swojego krzewu różanego rosnącego obok biblioteki. W tym roku wspaniale zakwitł mimo mroźnej zimy. Cała roślina tonęła w różowych pękach kwiatów wzbudzając zachwyt przechodniów i czytelników.
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

<< Previous <Playback Stop Play > Next >>31.07.2010

JUDAIKA

Nasza Biblioteka posiada zbiór kilkudziesięciu judaików podarowanych przez panią Sławę Przybylską. Książki były dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45. Obecnie cały zbiór został wypożyczony do Filii Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16. Zapraszamy do zapoznania się z tymi ciekawymi wydawnictwami.
27.06.2010

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO "POCZTÓWKA Z OTWOCKA"

Oddział dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki zorganizował w maju konkurs plastyczny "Pocztówka z Otwocka i okolic". Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania naszym miastem i jego okolicami, rozwijanie zamiłowania do własnego regionu, zaprezentowanie umiejętności plastycznych, a także promocja miasta oraz naszej Biblioteki. Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace miały przedstawiać walory architektoniczne lub przyrodnicze Otwocka i jego okolice w ujęciu współczesnym i historycznym. Technika wykonania była dowolna, jedynym warunkiem był jednolity format prac. Na konkurs wpłynęło 100 rysunków, grafik, akwarel, pasteli, wyklejanek, wydzieranek i prac wykonanych techniką mieszaną. Wiele prac przedstawiało wyski poziom artystyczny. Po burzliwych obradach, jury konkursu w składzie: Danuta Kubańska, Halina Stelmach, Krystyna Leszczyńska, przyznało po 3 nagrody główne i po 21 wyróżnień w kategoriach I i II (szkoły podstawowe) oraz 1 nagrodę i 1 wyróżnienie w III kategorii (gimnazja). Ogólnie nagrodzono 50 uczestników. Wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca (poniedziałek) w Czytelni dla Dzieci przy ul. Andriollego 45. Małe pomieszczenie czytelni z trudem pomieściło laureatów.W kategorii klas 1 - 3 I nagrodę otrzymała Julia Górecka za dwie prace: "Moje miasto" i "Nad Świdrem"; II nagrodę otrzymała Weronika Kępińska za pracę "Świder-majer"; III nagrodę otrzymał Aleksander Szczepanik za pracę "Nad jeziorkiem Torfy w Otwocku". W kategorii klas 4 - 6 I nagrodę otrzymała Agnieszka Bieńkowska za pracę "Otwock - zapraszamy"; II nagrodę otrzymała Karolina Chojnacka za pracę "Willa Julia"; III nagrodę otrzymała Iga Jabłońska za pracę "Moje miejsce na świecie". W kategorii gimnazjów nagrodę otrzymała Katarzyna Karpińska za pracę "Willa Martynówka". Poniżej przedstawiamy szczegółowy protokół jury konkursu oraz galerię wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Zapraszamy do oglądania prac na wystawie pokonkursowej w Czytelni dla Dzieci przy ul. Andriollego 45 oraz do udziału w następnych konkursach organizowanych przez nasza Bibliotekę.
        Protokół jury konkursu
22.06.2010

UWAGA

Uprzejmie zawiadamiamy, że Filia nr 7 i Czytelnia Internetowa przy ul. Warszwskiej 11/13 będą zamknięte od 28.06 do 23.07.
Za utrudnienia przepraszamy.

21.06.2010

UWAGA

W dniu 4 czerwca (piątek) wszystkie placówki Biblioteki będą nieczynne.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.
01.06.2010

KONKURS PLASTYCZNY


02.05.2010

UWAGA

Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Czytelnia dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45 będą NIECZYNNE od 10 maja do 11 czerwca 2010 r. z powodu spisu książek. Najbliższe placówki biblioteczne: Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16, Filia Nr 6 przy ul. Matejki 9 oraz Filia Nr 7 przy ul. Warszawskiej 11/13.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.
25.04.2010

NASZE WYDAWNICTWO

W 2009 roku nasza Biblioteka organizowała dwa konkursy literackie: VIII Otwocki Konkurs Literacki dla Dorosłych oraz V Otwocki Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie prezentujemy broszurkę zawierającą wszystkie nagrodzone utwory, protokoły jury obu konkursów oraz listę laureatów poprzednich edycji konkursów. Broszurka jest dostępna do wypożyczenia w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45, w Filii Nr 6 przy ul. Matejki 9 oraz w Filii Nr 7 przy ul. Warszawskiej 11/13.


08.03.2010

OTWARCIE FILII NR 1

Z przyjemnością informujemy, że Filia Nr 1 znajdująca się wcześniej przy ul. Marszałkowskiej 23, jest już czynna w nowym lokalu przy ul. SŁOWICZEJ 2 (wejście od Ostrowskiej).

Zapraszamy w:
 • poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11.00-18.00,
 • środy w godz. 11.00-16.00,
 • piątki w godz. 9.00-16.00.
08.03.2010

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

W Filii Nr 2 naszej Biblioteki przy ul. Jodłowej 14 systematycznie prowadzone są zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej.
Pani Krystyna Pawłowska, kierownik filii, zaprosiła ostatnio pięciolatki z Przedszkola Nr 3. Tym razem tematem spotkania były Święta Bożego Narodzenia. Pani Krysia przedstawiła dzieciom elementy tradycji Bożego Narodzenia w Polsce, dzieci przeglądały książeczki związane ze Świętami, odgadywały zagadki, wysłuchały też bajeczki o choince. Na zakończenie udanego spotkania dzieci otrzymały świąteczne kolorowanki i czekoladki.


23.01.2010

BIBLIOTEKA DZIĘKUJE

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku pragnie serdecznie podziękować wszystkim czytelnikom i anonimowym darczyńcom za cenne dary książkowe. Szczególnie dziękujemy paniom: AGNIESZCE DELEDZE, BARBARZE GAJGER, KRYSTYNIE GRABOWSKIEJ, IWONIE KAFTAŃSKIEJ, GRAŻYNIE ŚCISŁO oraz panom: MARIANOWI KALINOWSKIEMU i ADAMOWI MALIBO. Panu ZBIGNIEWOWI LEMAŃSKIEMU dziękujemy za obrazki podarowane Filii nr 2.
01.12.2009

Cała Polska czyta(ła) dzieciom.
Czytanie bajek w otwockim Centrum Kultury.

W środę 18 listopada w sali teatralnej OCK grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 17 wysłuchała bajek czytanych przez pracowników Otwockiego Centrum Kultury w osobach: dyrektora OCK pana Jacka Czarnowskiego, reżysera teatralnego pana Edwarda Garwolińskiego oraz pracownika OCK panią Aldonę Łokieć. Przedstawicielką Miejskiej Biblioteki Publicznej, która również zaprezentowała dzieciom bajki była pani Grażyna Dudkiewicz. Dzieci bardzo żywo reagowały na czytane teksty. Podczas czytania bajki o wizycie misia u dentysty jeden z przedszkolaków stwierdził, że on sam wyrywa sobie zęby! Na zakończenie wizyty do dzieci wyszła dobra wróżka częstując je cukierkami z zaczarowanego koszyczka. Obie strony zgodnie stwierdziły, że z radością spotkają się ponownie przy czytaniu bajek.


29.11.2009

Relacja z Konkursu Literackiego

W naszej Bibliotece co 2 lata ogłaszamy konkursy literackie w dwóch kategoriach: poezji i prozy W tym roku w czerwcu rozpisaliśmy VIII Otwocki Konkurs Literacki dla Dorosłych oraz V Otwocki Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży. W obu konkursach wzięły udział ogółem 42 osoby, a wpłynęło 51 prac - niektóre osoby przedstawiły swoje prace w obu kategoriach.
W dniu 28 października 2009 roku w Filii Nr 6 przy ul. Matejki 9 nastąpiło wręczenie nagród laureatom obu konkursów. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rady Miasta Otwocka: Przewodniczący pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Wiceprzewodniczący pan Czesław Woszczyk.
Po krótkim przedstawieniu historii Otwockich Konkursów Literackich przez dyrektora biblioteki głos zabrał pan Zbigniew Irzyk - krytyk literacki, przewodniczący jury, który w ciepłych słowach omówił nagrodzone prace podkreślając ich wysoki poziom. Zwrócił też uwagę na specyfikę konkursów otwockich, które odbywają się nie tylko w kategorii poezji ale i prozy co jest rzadkością w konkursach literackich. Kolejny z jurorów, pan Jacek Rostocki omawiając prace również chwalił autorów, ale zwracał też uwagę na niedociągnięcia. Przewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Kołodziejczyk gratulując uczestnikom stwierdził, że zazdrości osobom z talentem literacki umiejętności przelewania swoich emocji i uczuć na papier.


Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie nagród. Następnie zdobywczyni aż trzech nagród pani Maria Kościuszko oczytała kilka ze swoich nagrodzonych wierszy, a pan Jacek Rostocki zacytował fragmenty nagrodzonej prozy. Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek.
Poniżej podajemy protokoły jury obu konkursów zawierające nazwiska laureatów.29.10.2009


Wykorzystujemy cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale należy się liczyć z błędami przy obsłudze konta bibliotecznego (rezerwowaniu pozycji).