REGULAMINY


MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w OTWOCKU

Zarządzenie nr 15/2018

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku
z dnia 20.08.2018
w sprawie nadania Regulaminu udostępniania zbiorów i korzystania z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) oraz § 4 ust. 3,pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku zarządzam, co następuje:
§1
Nadaję Regulamin udostępniania zbiorów i korzystania z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku, wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 5/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., obowiązujący od 01.02.2009 r. z późniejszymi zmianami oraz regulamin korzystania z Internetu oraz usług komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku, obowiązujący od 01.09.2009 r. z późniejszymi zmianami

§3
Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku są zobowiązani do zapoznania podległych im pracowników z treścią Regulaminu.

§4
Ustanawiam Panią Teresę Karnafel osobą odpowiedzialną za publikację "Regulaminu udostępniania zbiorów i korzystania z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku" na stronie internetowej http://www.bibliotekaotwock.pl/ w zakładce "Regulaminy".

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku.

     Regulamin udostępniania zbiorów
Wykorzystujemy cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale należy się liczyć z błędami przy obsłudze konta bibliotecznego (rezerwowaniu pozycji).