Pracująca sobota (11 marca) w Filii nr 1 ul. Słowicza 2