Misja biblioteki

Misja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku jest rozpoznawanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych i oświatowych mieszkańców Miasta Otwocka. Aktywnie wsłuchujemy się w oczekiwania oraz potrzeby czytelników i zapewniamy bezpłatny dostęp do zbiorów i technologii informacyjnych. Promujemy kulturę i czytelnictwo w nowoczesnym wymiarze oraz stale doskonalimy formy i metody pracy bibliotecznej na rzecz naszych odbiorców. Tworzymy miejsce budujące relacje społeczne i integrujące mieszkańców wokół tematów kulturalnych. Stwarzamy warunki do aktywnego i świadomego poruszania się w świecie informacji. Motywujemy do samodzielnego dochodzenia do wiedzy i korzystania z różnych nośników informacji. Działamy w strukturze rozproszonej, co umożliwia nam pełnienie roli lokalnych ośrodków kultury w różnych częściach miasta. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury.