Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli

Drodzy nauczyciele

Pragniemy wspomóc Państwa w realizacji działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży z naszego miasta. Kierujemy do Państwa bogatą ofertę lekcji bibliotecznych, które mają na celu rozwijanie kompetencji związanych z uczeniem się, zdobywaniem i wykorzystywaniem informacji oraz innych umiejętności ważnych w społeczeństwie wiedzy.

Wierzymy, że aktywny udział uczniów wpłynie pozytywnie na ich rozwój i przyczyni się do wyrobienia pozytywnego nawyku korzystania z różnych bibliotek, wypożyczeń między-bibliotecznych, wymiany informacji o zbiorach.

W sprawie lekcji i zajęć w bibliotece prosimy o kontakt z Czytelnią dla Dzieci i Młodzieży oraz z poszczególnymi Filiami.