Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku otrzymała w tym roku dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego NPRCz 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 32 594,00 zł. W ramach dotacji zakupiliśmy 1657 voluminów dla dzieci i dorosłych.