Dyktando
Dyktando

REGULAMIN DYKTANDA Z OKAZJI DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

 1. Dyktando z okazji Dnia Języka Ojczystego zwane dalej Dyktandem, jest konkursem, który odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. w Czytelni dla Dorosłych przy ul. Andriollego 45 w Otwocku o godz. 16.00.
 2. Organizatorem Dyktanda jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku.
 3. W Dyktandzie mogą brać udział wszyscy, którzy skończyli 16 lat i do 19.02.2020r. telefonicznie lub osobiście zgłosili swój udział w konkursie.
 4. Tekst Dyktanda opracowuje polonista w porozumieniu z Organizatorem.
 5. Tekst Dyktanda obejmuje różne zasady ortograficzne.
 6. Pisanie dyktanda nadzorują pracownicy Biblioteki.
 7. Dyktando sprawdzać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  W komisji będzie przynajmniej jeden polonista.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 20.02.2020 r.
  w siedzibie Organizatora o godz. 17.30.
 9. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe.