Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku laureatem nagrody im. Kierbedziów 2023

Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., jako swoisty hołd złożony patronom nagrody, Eugenii i Stanisławowi Kierbedziom – fundatorom zabytkowej siedziby Biblioteki przy ul. Koszykowej.

Od tego czasu nagrody wręczane są nie tylko wyróżniającym się bibliotekarzom i bibliotekom Mazowsza, lecz także osobom i instytucjom wspierającym rozwój bibliotek w województwie mazowieckim. Nagrody im. Kierbedziów wyłaniają ze środowiska bibliotekarskiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliotekarstwa. Laureaci to współcześni “Kierbedziowie” – osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

W tym roku nagrody przyznano już po raz 12 podczas uroczystości, która odbyła się 14 września w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Wśród 14 laureatów znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku. Na ręce Pani Dyrektor Anny Kwaśniewskiej trafiła statuetka w kategorii Działalność Kulturalna.

A oto treść laudacji wygłoszonej podczas uroczystości: „Biblioteka już od kilku lat wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju i wdrażania nowych usług poszerzających możliwość obcowania z literaturą i szeroko pojętym słowem pisanym. W ofercie znajdują się m.in. urządzenia ułatwiające kontakt z książką osobom z niepełnosprawnością wzroku, bogaty wybór prasy w wersji tradycyjnej i elektronicznej, a także inicjatywy wpierające rozwój czytelnictwa: Dyskusyjny Klub Książki, bookcrossing czy liczne spotkania autorskie. Na podkreślenie zasługuje również dobrze rozwinięta sieć placówek filialnych, a także osobiste zaangażowanie Pani Dyrektor w zapewnienie atrakcyjnego i przyciągającego użytkowników wystroju wnętrz w tych lokalach. Dzięki pomysłom i kreatywności bibliotekarzy otwockie biblioteki należą do najpiękniejszych na Mazowszu.”