SMS MANAGER-Nowa usługa w Bibliotece

W ramach realizacji projektu „Rozwój e usług w Otwocku” uruchamiamy dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej nową usługę ZARZĄDZANIA KONTEM BIBLIOTECZNYM przez  SMS.📲.

Za pomocą krótkich komunikatów wysłanych pod numer 📲 508 119 969 użytkownicy mogą obsługiwać swoje konto. To ułatwienie dla osób, które nie zawsze mają dostęp do urządzenia z Internetem.

Aby aktywować usługę wystarczy przyjść do biblioteki lub zadzwonić do swojej placówki. Następnie SMS o treści POMOC wysłany pod nr 📲 508 119 969 dostarczy informacji o wszystkich możliwościach usługi.

Pozostałe komunikaty umożliwiające obsługę konta to:

  • SMS o treści PROLONGATA + NR KARTY – umożliwia przedłużenie terminu zwrotu
  • SMS o treści KONTO + NR KARTY – umożliwia sprawdzenie wypożyczonych materiałów i termin zwrotu
  • SMS o treści REZERWACJE+ NR KARTY – umożliwia sprawdzenie zamówionych materiałów i terminu, w jakim można je odebrać
  • SMS o treści QRCODE – umożliwia odzyskanie zapomnianego kodu do aktywacji aplikacji MATEO
  • SMS o treści BLOKADA+NR KARTY – umożliwia samodzielne zablokowanie konta użytkownika w przypadku zgubienia lub kradzieży karty
  • SMS o treści ODBLOKUJ+NR KARTY – umożliwia samodzielne zdjęcie blokady z konta
  • SMS o treści STOP – umożliwia samodzielne wyłączenie usługi

Nie trzeba pamiętać komunikatów. SMS o treści POMOC zawsze o nich przypomni.

Z numeru telefonu 508 119 969 będą również wysyłane przypomnienia o zwrocie materiałów bibliotecznych oraz informacje z kalendarza kulturalnego biblioteki.

Usługa zrealizowana w ramach projektu ,,Rozwój e usług w Otwocku”, zrealizowanego w ramach dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II ,,Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 ,,E-usługi” Podziałanie 2.1.2.,,E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020.