Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Badań Edukacyjnych – Wędrówki Regionalne

We wtorek 19 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Filii Nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku przedstawiciela Instytut Badań EdukacyjnychCentrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej – IBE, Panią Katarzynę Jarzębowską, która przyjechała do nas z projektem, którego głównym celem było wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania mieliśmy okazję obejrzeć specjalnie przygotowany kącik regionalny, który przybliżył uczestnikom folklor materialny (architekturę, sztukę i stroje ludowe) oraz niematerialny, w skład której wchodzą pieśni, przysłowia oraz legendy (dziedzictwo kultury ludowej).

Na spotkanie przybyli uczniowie z klasy 6 i 7 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku, którzy przy pomocy gry edukacyjnej „Regionalne Wędrówki” zaproszeni zostali w podróż przez historyczne i etnograficzne regiony Polski. Odpowiadając na pytania quizowe sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą różnych regionów naszego kraju. Zwyciężczynią quizu w klasie 7 została Weronika Rejnus, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie 30 pytań i uzyskała maksymalną ilość punktów , w klasie 6 zwyciężyli: Franek i Dominik, uzyskując po 28 punktów. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali zestawy edukacyjne „Wędrówki Regionalne”, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Na okoliczność naszego spotkania Filia Nr 4 przygotowała wystawkę książek „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, prezentującą książki ukazujące piękno naszej Ojczyzny, które są dostępne w naszej bibliotece.

Spotkanie było niezwykle interesujące, wzbogacające naszą wiedzę o różnych obszarach naszego kraju. Mamy nadzieję na kolejne tego typu spotkanie w przyszłym roku.