FAQ

Wystarczy odwiedzić dowolną Bibliotekę w mieście, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odebrać kartę czytelnika. W przypadku osoby niepełnoletniej, formularz podpisuje osobiście rodzic, bądź opiekun prawny.

Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani po dokonaniu rejestracji.

Karty wydawane są bezpłatnie po wypełnieniu formularza.

Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą emaliową podając swoje imię i nazwisko. Duplikat karty to koszt 5 zł.

Karta jest niezbędna do skorzystania z usług MBP. Wyjątek stanowi zwrot materiałów bibliotecznych.

Tak, karta biblioteczna uprawnia do korzystania z oferty Biblioteki we wszystkich placówkach MBP w Otwocku.

Aby zalogować się do katalogu elektronicznego, trzeba wybrać zakładkę MOJE KONTO i podać numer karty czytelnika (znajdziemy go na karcie bibliotecznej). Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 — 222233334. Numer karty to 11, PIN – 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

W wyszukiwaniu posługujemy się jednym z 6 indeksów, wybieranym z okna; indeksy:
– tytułowy
– tematyczny
– fragment z tytułu książki
– serie
– pełno tekstowy
– autorski
Po zaznaczeniu odpowiedniego indeksu (Autor lub Tytuł), zaznaczamy ilość opisów, jaka chcemy uzyskać na stronie. Następnie w polu poniżej wpisujemy żądane wyrażenie. Zaznaczamy szukaj bądź wciskamy klawisz enter na klawiaturze. Wyszukiwania można dokonać w katalogu Centralnym – w ten sposób uzyskamy wyniki ze wszystkich Filii, oraz w poszczególnych katalogach konkretnych placówek.

Czytelnik Biblioteki ma możliwość dokonania rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście, telefonicznie, drogą emaliową lub na swoim koncie bibliotecznym. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

Jednorazowo z Biblioteki można wypożyczyć do 5 książek na okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek. Wypożyczone tytuły można prolongować o 14 dni.
Z księgozbioru Czytelni można jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 14 dni bez możliwości prolongaty.

Prolongaty (zmiany terminu zwrotu) można dokonać osobiście, telefonicznie, pocztą internetową lub po zalogowaniu się na swoje konto, najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonych książek.

To smutne, ale takie rzeczy się zdarzają. Twoje konto zostanie automatycznie zablokowane, a system rozpocznie naliczenia opłaty za każdy dzień zwłoki od każdego przetrzymanego materiału. Najważniejsze to nie zwlekać i zgłosić się do Biblioteki, zwrócić książki i uregulować opłatę. W przypadku braku zwrotu materiałów i nieuregulowania należności po upływie 3 miesięcy od terminu zwrotu Biblioteka uznaje, że jej majątek został przywłaszczony i z takim zarzutem prowadzi windykację swej własności opierając się na przepisach kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego,
Twoje konto zostanie odblokowane przy jednoczesnym zwrocie materiałów i uregulowaniu należności z tytułu opłaty.

Spokojnie, takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze to powiadomić o tym bibliotekarza a następnie:
1) odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania.
2) zapłacić kwotę odszkodowania za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne w wysokości aktualnej wartości rynkowej. Wartość szacuje bibliotekarz.

Za przekroczenie terminu zwrotu dla książki wypożyczonej w wypożyczalni naliczana jest opłata 0,10 zł za każdy dzień zwłoki, za każdą książkę.
Za przekroczenie terminu zwrotu dla książki wypożyczonej w czytelni naliczana jest opłata 1 zł za każdy dzień zwłoki, za każdą książkę. Więcej informacji w CENNIKU.

Tak, kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone. Można również wykonać kolorowe skany i wydruki. Informacje o cenach usług kserograficznych i wydruków podane są w CENNIKU

We wszystkich placówkach MBP w Otwocku można bezpłatnie skorzystać z komputera i Internetu. Można także przynieść swój laptop i podłączyć go do zasilania po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.