Cennik

OPŁATY POBIERANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

• 0,10 zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych w wypożyczalni materiałów bibliotecznych, od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki.
• 1zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych w czytelni materiałów bibliotecznych, od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki.
• 3 zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów elektronicznych lub multimedialnych, od jednego materiału za każdy dzień zwłoki.
• 5 zł – opłata za duplikat karty bibliotecznej

Opłaty za usługi kserograficzne MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH i wydruki

• FORMAT A4
czarno-biały jednostronnie – 0,50 zł, dwustronnie – 0,80 zł
kolor jednostronnie- 2 zł, dwustronnie – 4 zł
• FORMAT A3
czarno-biały jednostronnie – 0,70 zł, dwustronnie – 1,20 zł
• Wydruk z komputera A-4 fotografii w formacie np. JPG –3,00 zł

Płatności za usługi kserograficzne materiałów bibliotecznych, wydruki, duplikat karty należy dokonać gotówką. Płatności wynikających z przetrzymania materiałów można dokonać gotówką lub na rachunek bankowy o numerze: 33 8001 0005 2001 0002 5830 0001