Cennik

OPŁATY I KAUCJE POBIERANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

• 30 zł – Kaucja dla osób niezameldowanych w Otwocku od jednego materiału bibliotecznego.
• 0,10 zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych w wypożyczalni materiałów bibliotecznych, od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki.
• 1zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych w czytelni materiałów bibliotecznych, od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki.
• 3 zł – opłata za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów elektronicznych lub multimedialnych, od jednego materiału za każdy dzień zwłoki.
• 5 zł – opłata za duplikat karty bibliotecznej

Opłaty za usługi kserograficzne i wydruki

• FORMAT A4
czarno-biały jednostronnie – 0,40 zł, dwustronnie – 0,60 zł
kolor jednostronnie- 1zł, dwustronnie – 2 z ł
• FORMAT A3
czarno-biały jednostronnie – 0,70 zł, dwustronnie – 1,20 zł
• Wydruk z komputera A-4 fotografii w formacie np. JPG –3,00 zł

Płatności za usługi kserograficzne, wydruki i kaucje, duplikat karty należy dokonać gotówką. Płatności wynikających z przetrzymania materiałów można dokonać gotówką lub na rachunek bankowy o numerze: 45 1160 2202 0000 0001 4425 3253