RODO

Klauzula informacyjna dla czytelników

Klauzula informacyjna dla czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Biblioteka gromadzi następujące dane użytkowników: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), opcjonalnie adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby, która nie ukończyła 18 lat.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock.
3. Kontakt mailowy z Inspektorem Danych Osobowych adres e-mail: iodombp@bibliotekaotwock.pl
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w celu powiadamiania o nowościach wydawniczych, imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
6. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach wydawniczych, imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
7. Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką SMS.
8. Numer telefonu Użytkownika może być przetwarzany na podstawie zgody w następujących celach:
a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych;
b) powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów;
c) wysyłania monitów oraz powiadomień.

9. Okres przechowywania Pani/Pana danych wynosi:
a) dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych oraz statystyk – przez okres pozostawania Użytkownikiem, jednak nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę lub skorzystano z Czytelni;
b) dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;
c) dla danych przetwarzanych do celów promocyjnych na podstawie zgody Użytkownika do czasu wycofania zgody.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.