Wymiana międzybiblioteczna

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Jeśli w naszych zbiorach nie ma książki, na której Ci zależy, przypominamy o możliwości skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych.

Zamówienia na sprowadzane z innych bibliotek materiały biblioteczne można składać drogą elektroniczną  na adres e-mail: czyt.dor@otwock.e-bp.pl lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne, w Czytelni, ul. M. E. Andriollego 45 w godzinach jej otwarcia.

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon) Zamawiającego.

Materiały biblioteczne, sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnia się czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni.

Koszt usługi sprowadzenia i zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi czytelnik wg szacunków kierownika jednostki.