ANDRZEJKI w BIBLIOTECE

Czy tradycja zabaw Andrzejkowych przetrwała do dziś? Okazuje się, że tak i ma się świetnie. Dowodem na to niech będzie impreza zorganizowana w dniu 29 listopada przez MBP przy okazji uroczystego otwarcia czytelni plenerowej przy Filii nr 3. Na uroczyste otwarcie czytelni plenerowej przybyli przedstawiciele władz miasta Otwock: Wiceprezydent – Paweł Walo oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji – Sylwia Konopacka-Bąk.

Po inauguracji, w Bibliotece odbyła się zabawa andrzejkowa. Gośćmi specjalnymi
byli Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Panią Prezes Reginą Stec oraz Przedstawiciele Otwockiej Rady Seniorów. Obecni byli również uczniowie 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku z Panią Dyrektor Izabelą Stefanowską i nauczycielami.

Wspaniałe Panie z UTW, przebrane za wróżkę i wiedźmę, opowiedziały gościom
o wierzeniach, obrzędach i tradycjach andrzejkowych, wywołując w nich niemałe zaciekawienie.
Było lanie wosku, magiczne kubeczki oraz przepowiadanie przyszłości z kuli. Do wróżb ustawiały się kolejki. Chętnie wróżyła sobie zarówno młodzież, jak i dorośli. Zwieńczeniem tego radosnego spotkania było szukanie przepowiedni, ukrytych w książkach. Można je było odnaleźć po odgadnięciu całkiem niełatwych zagadek. Wszystkim się to udało.

Wytworzyła się wspaniała atmosfera, w której wróżbom, a także wymianie doświadczeń
i tradycji nie było końca. Zgromadzeni goście, swoją otwartą i przyjazną postawą udowodnili, że nie ma podziałów między pokoleniami, a biblioteka jest świetnym miejscem na realizację wielopokoleniowej integracji. Wierzymy, że jest to początek międzypokoleniowej współpracy w bibliotece. Od wiosny nasza społeczność zyska idealne ku temu miejsce – przestrzeń czytelni plenerowej. Chcemy by, oprócz pełnienia podstawowej funkcji upowszechniania czytelnictwa na świeżym powietrzu, służyła aktywizacji kulturalnej mieszkańców, a także budowaniu więzi społecznych.

W kalendarzu wydarzeń czytelni plenerowej, wszystkie grupy społeczne znajdą ciekawe formy aktywności. Będą to m.in.: lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, wieczorki literackie, turnieje gier, corocznie organizowane wydarzenia, jak Dzień Dziecka, czy Noc Bibliotek.

Składamy serdeczne podziękowania nieocenionym Seniorom za znaczący wkład
w przebieg andrzejkowej zabawy oraz za ich niesamowite podejście do młodzieży, energię i ciepło. Wyrazy uznania należą się również samym uczniom, którzy z chęcią, zaciekawieniem i otwartością, czynnie uczestniczyli w zorganizowanej zabawie. Zdecydowanie można powiedzieć, że mamy dobrze rokującą młodzież!