Relacja z wrześniowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

Spotkanie DKK (7. 09. 2020 r.) Twórczość ks. Józefa Tischnera

We wrześniu spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się
w plenerze. Uczestniczki podjęły  próbę omówienia twórczości księdza Józefa Tischnera.


Ks. Józef Tischner to kapłan katolicki, filozof, publicysta, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku,  kapelan Związku Podhalan,  kawaler Orderu Orła Białego. Tischner w swoich książkach  Nieszczęsny dar wolności, Historia filozofii po góralsku, Miłość niemiłowana, Myślenie według wartości, Polski kształt dialogu, inspiruje i pobudza do refleksji, przywraca pokój i poczucie sensu.

Jedną z naczelnych wartości w jego myśleniu i działaniu jest wolność.  Pierwszym i najważniejszym dla Tischnera jest człowiek, obdarzony imieniem i twarzą, problemami, emocjami: „Ani katolik, ani Polak, ani nikt inny, nie mogą mieć w państwie większych praw, niż ma człowiek.”

Tischner uświadamia nam, jak ważne jest prowadzenia dialogu, jak wiele cierpliwości i samodyscypliny wymaga. Przyznaje, że w dialogu zawsze muszą uczestniczyć co najmniej dwie strony. Jego, jakże trudna filozofia życia pokazuje nam inny sposób myślenia.